Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 06/GM-UBND

giao đất thực địa tại Khu dân cư phía Đông N1-9.

07/03/2019 Tải về
2 Số 05/GM-UBND

gặp mặt động viên tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

13/02/2019 Tải về
3 Số 04/GM-UBND

tổ chức cuộc làm việc liên quan đến kiến nghị của một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

22/01/2019 Tải về
4 Số 02/GM-UBND

đối thoại trực tiếp với Nhân dân Tổ dân phố 1.

04/01/2019 Tải về
5 Số 36/BC-UBND

Công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2019

15/04/2019 Tải về
6 Số 27/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phườngđể được hỗ trợ thùng đựng rác thải

Tải về
7 Số 24/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phườngđể được hỗ trợ thùng đựng rác thải

19/03/2019 Tải về
8 Số 20/BC-UBND

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTTtrong hoạt động của cơ quan năm 2018

11/03/2019 Tải về
9 Số 16/BC-UBND

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTTtrong hoạt động của cơ quan năm 2018

26/02/2019 Tải về
10 Số 41/TTr-UBND

22/04/2019 Tải về
11 Số 29/TTR-UBND

19/03/2019 Tải về
12 Số 61/TTR-UBND

21/02/2019 Tải về
13 Số 70/QĐ-UBND

V/v Thành lập Tổ quản lý trật tự đô thị phường Trần Phú

22/04/2019 Tải về
14 Số 68/QĐ-UBND

18/04/2019 Tải về
15 Số 67/QĐ-UBND

V/v cho phép thành lập nhóm trẻ độc lập Tư thục

18/04/2019 Tải về
16 Số 64/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019

Tải về
17 Số 61/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019

Tải về
18 Số 56/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ tự kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính phường Trần Phú

15/03/2019 Tải về
19 Số 39/QĐ-UBND

V/v Chuyển nguồn chi ngân sách năm 2018 sang năm 2019

06/03/2019 Tải về
20 Số 36/QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2019

04/03/2019 Tải về
21 Số 31/QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2019

01/03/2019 Tải về
22 Số 29/QĐ-UBND

Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2019

21/02/2019 Tải về
23 Số 26/QĐ-UBND

Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2019

21/02/2019 Tải về
24 Số 19/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của
UBND phường Trần Phú năm 2019

Tải về
25 Số 18/QĐ-UBND

Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm từ năm 2019 đến năm 2023

17/01/2019 Tải về
26 Số 15/QĐUBND

V/v công nhân bổ sung hộ nông nghiệp có mức sống trung bình cuối
năm 2018

15/01/2019 Tải về
27 Số 14/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019

09/01/2019 Tải về
28 Số 12/QĐ-UBND

V/v chúc thọ, mừng thọ năm 2019

09/01/2019 Tải về
29 Số 06/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Đường giao thông ngõ phường Trần Phú năm 2018, hạng mục: Đường bê tông ngõ Tổ dân phố 2, 4, 9 ( bổ sung)

04/01/2019 Tải về
30 Số 02/Qd-UBND

V/v đình chỉ thi công công trình xây dựng nhà ở tư nhân
vi phạm trật tự xây dựng

04/01/2019 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản