Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
121 Số: 40 /BC-UBND

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT

21/05/2018 Tải về
122 Số: 35 /BC-UBND

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND Thành phố

09/05/2018 Tải về
123 Số: 33 /BC-UBND

Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018

26/04/2018 Tải về
124 Số: 32 /BC-UBND

Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn phường Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

26/04/2018 Tải về
125 Số: 29/BC-UBND

Sơ kết ba năm thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương(Kèm theo Công văn số 410/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/4/2018 của Sở Nội vụ

23/04/2018 Tải về
126 Số: 28 /BC-UBND

V/v sử dụng đất do UBND phường cho các tổ chức thuê đất và việc sử dụng đất của một số tổ chức đóng trên địa bàn phường

16/04/2018 Tải về
127 Số: 21/BC-UBND

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân phường về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018

16/03/2018 Tải về
128 Số: 19 /BC-UBND

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

13/03/2018 Tải về
129 Số: 18 /BC-UBND

Kết quả rà soát việc lấn chiếm đất công, hành lang giao thông và hạ tầng kỷ thuật trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

13/03/2018 Tải về
130 Số: 15 /BC-UBND

Tình hình quản lý đất và thuế phi nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Phú

05/03/2018 Tải về
131 Số: 08 /BC-UBND

Tình hình triển khai và kết quả bước đầu công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

25/01/2018 Tải về
132 Số: 07 /BC-UBND

Trách nhiệm, cách thức xin lỗi của cán bộ, công chức, người lao động hợp đồng trong UBND phường

25/01/2018 Tải về
133 Số: 02/BC-UBND

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng(Từ 08/12/2017 đến 07/01/2018

07/01/2018 Tải về
134 Số: 01 /BC-UBND

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2017; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018.

05/01/2018 Tải về
135 Số: 160/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

17/09/2018 Tải về
136 Số: 156/QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ tổ dân phố 2 tổ chức thi công xây dựng Công trình Mương thoát bẩn phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: 6-MTB Tổ 2 (Bổ sung

22/08/2018 Tải về
137 Số: 155 /QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Mương thoát bẩn phường Trần Phú nãm 2018, Hạng mục: 6-MTB Tổ 2 và 7-MTB Tổ 5 (Bổ sung)

22/08/2018 Tải về
138 Số: 154/QĐ-UBND

v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ rà roát gắn biển số nhà

21/08/2018 Tải về
139 Sè: 153 /Q§-UBND

V/v thành lập Ban xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2018 -2019

20/08/2018 Tải về
140 Số: 140/QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ Tổ dân phố 2 tổ chức thi công xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018; Hạng mục: đường Bê tông ngõ Tổ 2 (Bổ sung)

10/08/2018 Tải về
141 Số: 137/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: Thảm nhựa Tổ 3 (Bổ sung đường Lê Bôi, Nguyễn Xuân Linh, đường Phan Huy Ích, Ngõ 01 đường Nguyễn Tuấn Thiện)

10/08/2018 Tải về
142 Số: 114 /QĐ - UBND

Về việc thành lập Tổ công tác thu quỹ PCTT tại các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp năm 2018

03/08/2018 Tải về
143 Số: 113 /QĐ - UBND

Thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ
cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội

03/08/2018 Tải về
144 Số: 108 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị và
các thành viên phụ trách công tác quản lý trật tự đô thị phường Trần Phú

30/07/2018 Tải về
145 Số: 102 /QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ Tổ dân phố 4 tổ chức thi công xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: Thảm nhựa Ngõ 15 đường Trần Phú, Ngách 4/11 đường Trần Phú

11/07/2018 Tải về
146 Số: 101 /QĐ-UBND

/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: Thảm nhựa Ngõ 15 đường Trần Phú, Ngách 4/11 đường Trần Phú

11/07/2018 Tải về
147 Số: 96/QĐ-UBND

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

04/07/2018 Tải về
148 Số: 95/QĐ-UBND

V/v phê duyệt danh sách những người hoạt động không chuyên trách cấp xã,
Phường Trần Phú năm 2018

25/06/2018 Tải về
149 Số: 93/QĐ-UBND

Về việc thành lập các Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở

25/06/2018 Tải về
150 Số: 91/QĐ-UBND

Về việc xây dựng mô hình “Liên gia tự quản về an ninh, trật tự”

25/06/2018 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản