Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
151 Số: 90/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình
"Liên gia tự quản về an ninh, trật tự

24/06/2018 Tải về
152 Số: 87/QĐ-UBND

V/v Thành lập ban quản lý xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè Ngõ 02 đường Nguyễn Du, P. Trần Phú, Hạng mục: Thay bó vỉa, lát vỉa hè

18/06/2018 Tải về
153 Số: 86/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè Ngõ 02 đường Nguyễn Du, P. Trần Phú, Hạng mục: Thay bó vỉa, lát vỉa hè

18/06/2018 Tải về
154 Số: 84 /QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính

18/06/2018 Tải về
155 Số: 82/QĐ-UBND

V/v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Trần Phú

24/05/2018 Tải về
156 Số: 69 /QĐ-UBND

V/v kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác
vệ sinh an toàn thực phẩm

07/05/2018 Tải về
157 Số: 65 /QĐ-UBND

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tải về
158 Số: 63 /QĐ-UBND

Về việc thành lập Văn phòng Ban thường trực PCTT & TKCN

25/04/2018 Tải về
159 Số: 62 /QĐ-UBND

Về việc giao nhiệm vụ chỉ tiêu Phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

14/10/2018 Tải về
160 Số: 40/QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2018

25/03/2018 Tải về
161 Số: 38 /QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông Trục phường Trần Phú nãm 2018

Tải về
162 Số: 37/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông Ngõ phường Trần Phú nãm 2018

25/03/2018 Tải về
163 Số: 32/QĐ-UBND

Xử phạt vi phạm hành chính

21/03/2018 Tải về
164 Số: 30 /QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2018

18/03/2018 Tải về
165 Số: 27 /QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội trại Tháng thanh niên
và các Hội, Đoàn thể năm 2018

14/10/2018 Tải về
166 Số: 24/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT &TKCN năm 2018

08/03/2018 Tải về
167 Số: 23 /QĐ-UBND

điều động Dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện năm 2018

06/03/2018 Tải về
168 Số: 07 /QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội dồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển

17/01/2018 Tải về
169 Số: 05/QĐ- UBND

V/v thành lập Ban chỉ đạo công tác trật tự ATGT, trật tự đô thị,
vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường Trần Phú

17/01/2018 Tải về
170 Số: 04/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

17/01/2018 Tải về
171 Số: 01 /QĐ-BCH

Về việc phân công trực ban Văn phòng thường trực
Ban chỉ huy PCTT & TKCN

25/04/2018 Tải về
172 Số: 35/KH- UBND

Tổ chức Tết Trung thu năm 2018

06/09/2018 Tải về
173 Số: 33/KH-UBND

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2018

03/09/2018 Tải về
174 Số: 32 /KH - UBND

Đảm bảo ANCT, TTAXH trước, trong và sau dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2018

28/08/2018 Tải về
175 Số: 31 /KH-ubnd

Ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh và chặt tỉa cành cây
trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

Tải về
176 Số: 30/KH- UBND

Rà soát gắn biển số nhà trên địa bàn phường Trần Phú

22/08/2018 Tải về
177 Số: 29/KH-UBND

Xây dựng các điểm tiếp nhận khai báo lưu trú, tạm trú tại các Tổ dân phố

09/07/2018 Tải về
178 Số: 28 /KH-UBND

Triển khai khám sàng lọc Tăng huyết áp kết hợp lập hồ sơ sức khỏe cho người dân từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn phường Trần Phú năm 2018

03/07/2018 Tải về
179 Số: 27 /KH - UBND

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm
ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018

Tải về
180 Số: 26 /KH-UBND

Xây dựng mô hình “Liên gia tự quản về an ninh, trật tự”

21/06/2018 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản