Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 Số 01/QĐ-UBND

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Công trình: Thảm nhựa mặt đường ngõ 02, đường Nguyễn Du, phường Trần Phú

01/01/2019 Tải về
32 Số 11/TB-UBND

V/v thanh lý tài sản nhà văn hóa Tổ dân phố 1 ( cũ) và nhà văn hóa
Tổ dân phố 4 phường Trần Phú

22/04/2019 Tải về
33 Số 05/TB-UBND

V/v Niêm yết công khai khi cấp GCN QSD đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dương tại Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

01/03/2019 Tải về
34 Số: 13 /KH-UBND

Tổ chức chiến dịch truyền thông về Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh
Năm 2019

13/02/2019 Tải về
35 Số: 22 /KH-UBND

Tự kiểm tra cải cách hành chính – Hoạt động công vụ năm 2019

13/02/2019 Tải về
36 Số: 10 /KH-UBND

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019

10/02/2019 Tải về
37 Số: 09 /KH-UBND

Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2019

13/02/2019 Tải về
38 Số: 08 /KH-UBND

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức
trong cơ quan UBND phường Trần Phú năm 2019

10/02/2019 Tải về
39 Số: 03 /KH-UBND

Cải cách hành chính phường Trần Phú năm 2019
gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính
thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2021”

17/01/2019 Tải về
40 Số: 01 /KH-UBND

Tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2019

10/01/2019 Tải về
41 Số: 04 /TB-UBND

V/v nhận đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau
khi cấp đổi theo dự án đo vẽ bản đồ Địa chính

22/01/2019 Tải về
42 Số: 01 /TB-UBND

Về việc chấm dứt hợp đồng Lao động đối với đội Quản lý trật tự Đô Thị

03/01/2019 Tải về
43 Số: 01/TB-ĐU-HĐND-UBND

Phân công nhiệm vụ văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND

03/01/2019 Tải về
44 Số: 21/TTr- UBND

Về việc xin phê duyệt thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai năm 2019

15/02/2019 Tải về
45 Số: 16/TTr- UBND

Về việc xin phê duyệt thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Mương thoát bẩn phường Trần Phú năm 2019

16/02/2019 Tải về
46 Số: 13/TTr- UBND

V/vXin hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cải tạo mái che nhà học 2 tầng, hang rào, cánh cổng phụ trường tiểu học Trần Phú

20/02/2019 Tải về
47 Số: 09/TTr- UBND

V/vXin hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cải tạo mái che nhà học 2 tầng, hang rào, cánh cổng phụ trường tiểu học Trần Phú

20/01/2019 Tải về
48 Số: 07/TTr- UBND

Về việc xin cấp nguồn công trình mục tiêu năm 2018

16/01/2019 Tải về
49 Số: 06/TTr- UBND

V/v xin cấp vốn theo kế hoạch năm 2018 công trình: Xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học Trần Phú

07/01/2019 Tải về
50 Số 02/TTr-UBND

TỜ TRÌNH
Về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa
Tổ dân phố 1 phường Trần Phú

04/01/2019 Tải về
51 Số 01/HD-UBND

HƯỚNG DẪN
Tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019

20/02/2019 Tải về
52 Số 1/CT-UBND

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGV/v thực hiện Nghị quyết HĐND phường Trần Phú khóa V kỳ họp thứ tám

21/01/2019 Tải về
53 Số 13/BC-UBND

Về việc đăng ký thực hiện các cơ chế chính sách theo NQ 42 và NQ 123 năm 2019

15/02/2019 Tải về
54 Số 12/BC-UBND

Tình hình trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

06/12/2018 Tải về
55 Số 11/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phường
để được hỗ trợ thùng đựng rác thải

18/01/2019 Tải về
56 Số 10/BC-UBND

Về việc khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2018

05/03/2019 Tải về
57 Số 09/BC-UBND

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH
NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

08/01/2019 Tải về
58 Số 5/BC-UBND

V/v rà soát báo cáo sân thể dục thể thao, các tiểu công viên trên địa bàn

08/01/2019 Tải về
59 Số: 37/KH-UBND

Ứng dụng công nghệ thông tin phường Trần Phú năm 2019

Tải về
60 Số: 177 /QĐ-UBND

V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

17/10/2018 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản