Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 02/Qd-UBND
Về việc / trích yếu

V/v đình chỉ thi công công trình xây dựng nhà ở tư nhân
vi phạm trật tự xây dựng

Ngày ban hành 03/01/2019
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 187 | Tải về : 157 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản