Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số: 03 /TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v chấm dứt tình trạng tập kết, kinh doanh và di dời phế liệu ra khỏi địa bàn phường Trần Phú

Ngày ban hành 16/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 180 | Tải về : 134 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản