Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số: 04 /TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v nhận đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau
khi cấp đổi theo dự án đo vẽ bản đồ Địa chính

Ngày ban hành 23/01/2019
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 189 | Tải về : 138 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản