Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 06/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Đường giao thông ngõ phường Trần Phú năm 2018, hạng mục: Đường bê tông ngõ Tổ dân phố 2, 4, 9 ( bổ sung)

Ngày ban hành 04/01/2019
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 196 | Tải về : 155 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản