Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số: 13 /TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v dời dọn tài sản, công trình trên đất và trả lại mặt bằng

Ngày ban hành 28/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 179 | Tải về : 126 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản