Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 19/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của
UBND phường Trần Phú năm 2019

Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 246 | Tải về : 176 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản