Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số: 36 /TB-UBND
Về việc / trích yếu

/v tháo dỡ công trình lấn chiếm đất công cộng

Ngày ban hành 04/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 175 | Tải về : 132 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản