Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số: 39 /TB-UBND
Về việc / trích yếu

V/v làm mương thoát nước Tổ 2

Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 161 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản