Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Số 41/TTr-UBND
Về việc / trích yếu

Ngày ban hành 22/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Tờ trình
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 213 | Tải về : 167 Tải về
Nội dung chi tiết
 

Hệ thống Lọc Văn bản