Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 36/BC-UBND

Công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2019

14/04/2019 Tải về
2 Số 27/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phườngđể được hỗ trợ thùng đựng rác thải

Tải về
3 Số 24/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phườngđể được hỗ trợ thùng đựng rác thải

18/03/2019 Tải về
4 Số 20/BC-UBND

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTTtrong hoạt động của cơ quan năm 2018

10/03/2019 Tải về
5 Số 16/BC-UBND

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTTtrong hoạt động của cơ quan năm 2018

25/02/2019 Tải về
6 Số 13/BC-UBND

Về việc đăng ký thực hiện các cơ chế chính sách theo NQ 42 và NQ 123 năm 2019

15/02/2019 Tải về
7 Số 12/BC-UBND

Tình hình trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

06/12/2018 Tải về
8 Số 11/BC-UBND

V/v rà soát, thống kê các hộ dân sống trên địa bàn phường
để được hỗ trợ thùng đựng rác thải

18/01/2019 Tải về
9 Số 10/BC-UBND

Về việc khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2018

05/03/2019 Tải về
10 Số 09/BC-UBND

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH
NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

08/01/2019 Tải về
11 Số 5/BC-UBND

V/v rà soát báo cáo sân thể dục thể thao, các tiểu công viên trên địa bàn

08/01/2019 Tải về
12 Số: 82/BC-UBND

Kết quả tổ chức thực hiện đề án huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II của đồng chí Phó bí thư – Chủ tịch UBND phương Trần Phú.

26/09/2018 Tải về
13 Số: 76/BC-UBND

VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III/2018

18/09/2018 Tải về
14 Số: 73/BC-UBND

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT - XH, QP – AN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018

11/09/2018 Tải về
15 Số: 66 /BC-UBND

Về việc khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính và hoạt động công vụ 6 tháng đầu năm 2018

16/08/2018 Tải về
16 Số: 65/BC-UBND

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài

05/08/2018 Tải về
17 Số: 61 /BC-UBND

V/v thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế

05/07/2018 Tải về
18 Số: 59/BC-UBND

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND PHƯỜNG KHÓA V

05/07/2018 Tải về
19 Số: 55/BC-UBND

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT - XH, QP – AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

19/07/2018 Tải về
20 Số: 50/BC-UBND

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II/2018

19/06/2018 Tải về
21 Số: 48/BC-UBND

Sơ kết 2 năm thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu, chủ tịch ủy ban nhân dân phường

20/06/2018 Tải về
22 Số: 45/BC-UBND

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT - XH, QP – AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

03/06/2018 Tải về
23 Số: 44/BC-UBND

Công tác tự kiểm tra, kiểm tra cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2018

22/05/2018 Tải về
24 Số: 41/BC-UBND

Kết quả thực hiện xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo cơ chế chính sách hổ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường

20/05/2018 Tải về
25 Số: 40 /BC-UBND

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT

20/05/2018 Tải về
26 Số: 35 /BC-UBND

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND Thành phố

08/05/2018 Tải về
27 Số: 33 /BC-UBND

Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018

25/04/2018 Tải về
28 Số: 32 /BC-UBND

Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn phường Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

25/04/2018 Tải về
29 Số: 29/BC-UBND

Sơ kết ba năm thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương(Kèm theo Công văn số 410/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/4/2018 của Sở Nội vụ

22/04/2018 Tải về
30 Số: 28 /BC-UBND

V/v sử dụng đất do UBND phường cho các tổ chức thuê đất và việc sử dụng đất của một số tổ chức đóng trên địa bàn phường

15/04/2018 Tải về
1 2  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản