Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 70/QĐ-UBND

V/v Thành lập Tổ quản lý trật tự đô thị phường Trần Phú

21/04/2019 Tải về
2 Số 68/QĐ-UBND

18/04/2019 Tải về
3 Số 67/QĐ-UBND

V/v cho phép thành lập nhóm trẻ độc lập Tư thục

17/04/2019 Tải về
4 Số 64/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019

Tải về
5 Số 61/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019

Tải về
6 Số 56/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ tự kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính phường Trần Phú

14/03/2019 Tải về
7 Số 39/QĐ-UBND

V/v Chuyển nguồn chi ngân sách năm 2018 sang năm 2019

05/03/2019 Tải về
8 Số 36/QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2019

03/03/2019 Tải về
9 Số 31/QĐ-UBND

V/v điều động Dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2019

28/02/2019 Tải về
10 Số 29/QĐ-UBND

Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2019

20/02/2019 Tải về
11 Số 26/QĐ-UBND

Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2019

20/02/2019 Tải về
12 Số 19/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của
UBND phường Trần Phú năm 2019

Tải về
13 Số 18/QĐ-UBND

Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm từ năm 2019 đến năm 2023

16/01/2019 Tải về
14 Số 15/QĐUBND

V/v công nhân bổ sung hộ nông nghiệp có mức sống trung bình cuối
năm 2018

14/01/2019 Tải về
15 Số 14/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019

08/01/2019 Tải về
16 Số 12/QĐ-UBND

V/v chúc thọ, mừng thọ năm 2019

08/01/2019 Tải về
17 Số 06/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Đường giao thông ngõ phường Trần Phú năm 2018, hạng mục: Đường bê tông ngõ Tổ dân phố 2, 4, 9 ( bổ sung)

03/01/2019 Tải về
18 Số 02/Qd-UBND

V/v đình chỉ thi công công trình xây dựng nhà ở tư nhân
vi phạm trật tự xây dựng

03/01/2019 Tải về
19 Số 01/QĐ-UBND

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Công trình: Thảm nhựa mặt đường ngõ 02, đường Nguyễn Du, phường Trần Phú

01/01/2019 Tải về
20 Số: 177 /QĐ-UBND

V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

17/10/2018 Tải về
21 Số: 176 /QĐ-UBND

V/v ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Trần Phú

17/10/2018 Tải về
22 Số: 175 /QĐ-UBND

V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2018” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

17/10/2018 Tải về
23 Số: 174 /QĐ-UBND

V/v áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan phường Trần Phú năm 2018

17/10/2018 Tải về
24 Số: 160/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

16/09/2018 Tải về
25 Số: 156/QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ tổ dân phố 2 tổ chức thi công xây dựng Công trình Mương thoát bẩn phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: 6-MTB Tổ 2 (Bổ sung

21/08/2018 Tải về
26 Số: 155 /QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Mương thoát bẩn phường Trần Phú nãm 2018, Hạng mục: 6-MTB Tổ 2 và 7-MTB Tổ 5 (Bổ sung)

21/08/2018 Tải về
27 Số: 154/QĐ-UBND

v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ rà roát gắn biển số nhà

20/08/2018 Tải về
28 Sè: 153 /Q§-UBND

V/v thành lập Ban xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2018 -2019

19/08/2018 Tải về
29 Số: 140/QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ Tổ dân phố 2 tổ chức thi công xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018; Hạng mục: đường Bê tông ngõ Tổ 2 (Bổ sung)

09/08/2018 Tải về
30 Số: 137/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường giao thông phường Trần Phú năm 2018, Hạng mục: Thảm nhựa Tổ 3 (Bổ sung đường Lê Bôi, Nguyễn Xuân Linh, đường Phan Huy Ích, Ngõ 01 đường Nguyễn Tuấn Thiện)

09/08/2018 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Hệ thống Lọc Văn bản