Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Số 86 - BC/ĐU BÁO CÁO Về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Trần Phú

Thứ tư - 17/10/2018 16:09
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ
*
Số 86 - BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
  

Phường Trần Phú, ngày 05 tháng 10 năm 2018
 
 
BÁO CÁO
Về công tác quản lý  nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Trần Phú

 
 
 
Thực hiện Công văn số 836-CV/Th.U ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện Thông báo số 54-TB/UBKTTU, ngày 04/5/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công văn số số 91-CV/UBKTTh.U ngày 02/10/2018 của UBKT Thành uỷ v/v báo cáo kết quả thực hiện kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng ủy phường Trần Phú đã chỉ đạo UBND phường báo cáo xử lý, giải trình kết quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2018 như sau:
A. Kết quả thực hiện:
I. Công tác cấp đổi GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân:
1. Đất ở:
1.1. Ký nhận kết quả đo vẽ:
- Đã ký nhận được 2162 thửa, còn lại 365 thửa chưa ký nhận.
- Số thửa đã làm qua bộ phận một cửa là 480 thửa.
1.2. Lập hồ sơ và trình UBND các phường xã xét duyệt
- Số đã lập được hồ sơ cấp đổi GCN: 1909 hồ sơ, còn 253 hồ sơ chưa lập.
- ĐVTV đã trình 1909 hồ sơ về UBND phường, hiện không còn hồ sơ chưa trình.
1.3. Kết quả xét duyệt hồ sơ
- Kết quả xét duyệt: 1782/1909 hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi và 127 thửa không đủ điều kiện cấp đổi GCN.
1.4. Chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định.
- Đã chuyển 1782 hồ sơ về Văn phòng đăng ký quyền SD đất thẩm định
- Văn phòng đăng ký đã thẩm định 1697 hồ sơ.
- Kết quả thẩm định: 85 hồ sơ không đủ điều kiện, trong đó có 64 in sai và 21 không đủ điều kiện.
1.5. Đơn vị tư vấn in vẽ giấy chứng nhận
- Đơn vị tư vấn đã in vẽ  1217 GCN.
- Đã trình Văn phòng đăng ký được 1217 GCN.
- Còn lại 64 GCN in sai, đang chỉnh sửa lại.
1.6. Trình UBND thành phố ký giấy chứng nhận
- Đã trình 1217 GCN về Văn phòng đăng ký thẩm định.
- Kết quả thẩm định: 1217 GCN đủ điều kiện trình ký, GCN không đủ đk: không
- Số GCN đủ điều kiện trình ký, lãnh đạo đã ký được 1217 GCN.
2. Đất Nông nghiệp: 24/24 thửa đã thực hiện xong. Do các thửa thuộc dự án Tiểu công viên và hạ tầng khu dân cử tổ dân phố 1 đã thu hồi và có thông báo thu hồi thực hiện GPMB.
3. Trả Giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân:
Đến nay đã trả được 951 GCN QSD đất trên tổng số 1217 đạt 78,1%
II. Đất do UBND phường cho thuê trên địa bàn:
1. Các trường hợp đang trong thời hạn cho thuê:
Hiện nay trên địa bàn phường Trần Phú chỉ có một trường hợp duy nhất mà UBND phường đang cho thuê đất, đó là công ty CPTM Vinaco. Đây là trường hợp đã được UBND tỉnh có văn bản số 1167/UBND-CN ngày 17/4/2013 về việc đồng ý cho mượn tạm mặt bằng để sử dụng làm khu thể theo, giải trí. Sau khi có văn bản nói trên, UBND thành phố đã phối hợp tổ chức giao đất thực địa cho đơn vị được thuê là Công ty CPTM Vinaco. Thực hiện Văn bản số 1167/UBND-CN của UBND tỉnh, UBND phường Trần Phú đã tiến hành lập hợp đồng mượn mặt bằng làm sân hoạt động thể dục thể thao, thời gian từ ngày 23/5/2013 đến ngày 23/5/2023. Hồ sơ giấy tờ về đất và các số liệu địa chính thửa đất cho thuê như sau:
+ Tổng diện tích 9.479 m2; Loại đất trên Bản đồ SKC; thuộc thửa đất số 61, Tờ bản đồ 25, Bản đồ Kỹ thuật số; Tại Tổ dân phố 8; Bám đường Đình Nho Hoàn và đường Nguyễn Văn Giai.
+ Văn bản số 1167/UBND-CN ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh v/v cho mượn tạm mặt bằng chưa sử dụng đẻ làm khu thể thao, giải trí.
+ Hợp đồng mượn mặt bằng làm sân hoạt động thể dục thể thao số 05/2013, ngày 23/5/2013.
+ Biên Bản giao đất thực địa ngày 22/5/2013.
+ Hiện trạng sử dụng đất: hiện nay đang sử dụng làm sân bóng đá, bóng chuyền. Diện tích sử dụng thực tế:  9.479 m2
2. Các trường hợp hết thời hạn cho thuê:
Nhà hàng Bồng Lam:
Trường hợp này sau khi công dân có đơn gửi về Phường thì được Thường trực Đảng uỷ phường họp thống nhất đồng ý cho phép UBND phường lập hồ sơ cho ông Trương Quốc Lam tiến hành thuê đất, đây là trường hợp cho thuê đất trái thẩm quyền chưa được sự đồng ý của UBND thành phố và sau đó UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 v/v áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vì phạm hành chính gây ra. Tuy nhiên do ông Lam đầu tư vốn tương đối lớn, kinh doanh thời điểm đó gặp nhiều khó khăn nên UBND thành phố đã ban hành công văn số 1823/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc hoãn thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo đồng cho phép UBND phường cho ông Trương Quốc Lam thuê đất.
Hiện nay đã hết thời hạn cho thuê đất, UBND phường Trần Phú đã Thông báo nhiều lần (vào các ngày 14/6/2017; 21/9/2017; 28/3/2018) đề nghị ông Lam bàn giao mặt bằng.
III. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai:
1. Năm 2015:
- Khiếu nại về đất đai:
 UBND phường Trần Phú tiếp nhận 03 trường hợp khiếu nại liên quan đến xét giao đất ở là: Lê Thị Nga, Lê Chiến Thắng và Đặng Hồng Lĩnh. Sau khi tiếp nhận đơn UBND phường đã tổ chức đối thoại và các bên đã đồng ý theo kết luận của UBND phường.
- Tố cáo về đất đai:
Có 01 trường hợp tố cáo về giao đất ở là ông Lê Đăng Ngân đã được UBND phường giải nhưng ông không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND phường, nên sau đó đã được UBND thành phố giải quyết theo đúng quy trình và đã ban hành kết luận cuối cùng được ông Ngân đồng tình với kết quả này.
- Tranh chấp đất đai:
Có 04 trường hợp có đơn về tranh chấp đất đai, trong đó có 03 trường hợp đã xử lý, hòa giải thành, còn 01 trường hợp là bà Lê Thị Thành tại tổ dân phố 4 đã được UBND phường hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Những năm tiếp cho đến năm 2018 bà Thành vẫn tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan chức năng và được được UBND thành phố, Thanh tra Tỉnh đã tổ chức đối thoại, ban hành nhiều văn bản trả lời, đồng thời hướng dẫn bà khởi kiện ra Toà án nhân dân để được giải quyết nhưng đến nay bà vẫn không thực hiện thậm chí bà gửi đơn đến nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết.
2. Năm 2016:
- Khiếu nại đất đai: có 01 trường hợp là bà Nguyễn Thị Oanh tại tổ dân phố 8 khiếu nại liên quan đến giá đất khi cấp GCN QSD đất thuộc diện tái định cư dự án hai bên khu đô thị đường bao phía Tây. Đến năm 2018 đã được UBND tỉnh và thành phố Hà Tĩnh giải quyết, nay hộ gia đình đã nộp tiền sử dụng đất và được cấp GCN QSD đất.
- Tranh chấp đất đai:
Có 07 trường hợp tranh chấp, kiến nghị về đất đai, trong đó có 6 trường hợp đã tiến hành hoà giải thành và cắm mốc tại thực địa về ranh giới xong, đã được các bên thống nhất. Còn 01 trường hợp là Nguyễn Trọng Mạnh đề nghị cấp GCN QSĐ đất bao gồm cả lối đi vào thửa đất của hộ ông nguyễn Văn Liêm, UBND phường và được UBND thành phố đã tổ chức hoà giải có văn bản trả lời nhưng hộ gia đình vẫn không đồng ý. Tháng 9/2018 thực hiện chỉ đạo của ban tiếp công dân Tỉnh, UBND thành phố đã có Giấy mời đối thoại với hộ ông Mạnh, nhưng ông Mạnh có lý do cá nhân nên đang xin hoãn thời gian đối thoại.
3. Năm 2017:
- Khiếu nại về GPMB các dự án:
+  GPMB dự án hai bên đường bao phía Tây năm 2009: Có 01 trường hợp là ông Phan Công Hà khiếu nại khi thu hồi đất, trong đó hộ gia đình cho rằng chưa thống nhất về loại đất vườn, đất ở khi thu hồi. Sau đó đã được UBND thành phố, Hội đồng BT, HT và TĐC thành phố kiểm tra và trả lời bằng văn bản việc thu hồi đất của gia đình ông đã làm đúng quy trình, quy định hiện hành.
+ Khiếu nại GPMB đường 1 A: Có 06 hộ liên quan gồm Nguyễn Thị Hoa, Huỳnh Thị Tịnh, Huỳnh Minh Đức, Đậu Thị Vân, Cao Thị Thành, Mai Sơn Hải, trong đó có 03 hộ thuộc 31 hộ có đơn kiến nghị gửi thanh tra Chính phủ là Đậu Thị Vân, Huỳnh Minh Đức và Huỳnh Thị Tịnh, hiện đang được các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
- Kiến nghị về đất đai: có 03 trường hợp là Nguyễn Đình Khuyên, Bùi Văn Lan và Nguyễn Thị Sơn kiến nghị về đất đai, nay đã được UBND phường trả lời bằng văn bản và xử lý xong.
- Tranh chấp đất đai: có 07 trường hợp tranh chấp về đất đai, trong đó có 5 trường hợp hoà giải thành tại cơ sở; còn 01 trường hợp được Toà án ND Thành phố ra quyết định xử lý, nay Chi cục Thi hành án đã thi hành xong là giữa ông Trần Văn Đường và Đường Khắc Hạnh; còn 01 trường hợp đã được giải quyết nhưng hai hộ không đồng ý với trả lời của UBND phường và UBND thành phố đó là trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Tam đề nghị cấp GCN QSD đất theo số liệu đo đạc bản đồ kỷ thuật số năm 2014, đây là số liệu đo đạc sai hiện trạng, nhưng ông Tam  không phối hợp để xác định lại ranh giới, UBND phường và Thành phố đã tổ chức hoà giải, đối thoại nhiều lần nhưng hộ ông Tam vân không đồng ý. Hiện nay UBND thành phố đang tiến hành rà soát lại quy trình đo đạc bản đồ năm 2014 để báo cáo UBND tỉnh.
Năm 2018: Có 01 trường hợp là bà Trần Thị Nghĩa tranh chấp với các đồng thừa kế đất đai do bố mẹ để lại, hiện đã được hoà giải thành tại cơ sở.
IV. Giao đất ở cbo hộ gia đình cá nhân :
Năm 2015 sau khi có chủ trương của UBND thành phố về việc xét giao đất ở cho nhân dân, UBND phường tiến hành thực hiện các bước theo quy định sau đó tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét giao đất ở cho 24 trường hợp trình UBND thành phố, các trường hợp này đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
B. Kế hoạch thực hiện thời gian tới:
1. Tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý nhà nước về đất đai; tập trung rà soát các hồ sơ tồn đọng, đất cho thuê trái thẩm quyền để có giải pháp xử lý.
1. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường, trong đó hoàn thành việc GCN QSD đất cho nhân dân, quan tâm xử lý đơn thư, tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê trái thẩm quyền, quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Trên đây là báo cáo thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2018 trên địa bàn phường Trần Phú./.
 
 Nơi nhận:
-TT Thành ủy, UBKT Thành ủy (B/cáo);
-TTĐảng uỷ, HĐND, UBND phường;
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Lưu VP Đảng ủy.
T/M ĐẢNG ỦY
P. BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
 
Lê Văn Thắng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 2426

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2426

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3421693