Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN PHÚ Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019

Thứ tư - 06/03/2019 11:08
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ
*
Số :  47  - NQ/ĐU
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 
 

Phường Trần Phú, ngày 28 tháng 12 năm 2018
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019
 
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2018
1. Những kết quả đạt được
Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện thuận lợi là cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, như: nguồn lực đầu tư hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có phần trầm lắng; cơ sở vật chất, một số công trình phúc lợi của phường xuống cấp, một bộ phận Nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn..v..v.. đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại phường; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các Ban ngành đoàn thể Thành phố; sự tập trung đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết 02 và Đề án huy động nguồn lực xây dựng Đô thị loại II của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và đồng thuận cao trong Nhân dân nên kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng- An ninh được củng cố và giữ vững; chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung cao, truyền thống đoàn kết trong Đảng được giữ vững; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường.
- Tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì, thương mại dịch vụ phát triển về số lượng và quy mô. Kết cấu hạ tầng được tập trung, hoàn thành các công trình mục tiêu đã đăng ký đưa vào sử dụng 20 tuyến đường giao thông, trong đó rải thảm nhựa 12/17 tuyến với diện tích 10.699 m2, 8/9 tuyến đường bê tông dài 517m, 6/7 tuyến mương thoát bẩn dài 476 mét loại 30x40, hoàn thành lát vỉa hè Ngõ 2 đường Nguyễn Du với diện tích 1140 m2; huy động xã hội hóa 100% để xây dựng và đưa vào sử dụng nhà thể thao mái tôn tổ dân phố 6, 9. Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường Mầm non, nhà giáo dục thể chất trường Tiểu học Trần Phú. Tổ chức họp nhân dân thống nhất việc triển khai thi công rải thảm: đường Nguyễn Xuân Linh, đường Lê Bôi, đường Phan Huy Ích, Ngõ 1- Nguyễn Tuấn Thiện, ngõ 2- Nguyễn Du.
- Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo; phong trào ngày “chủ nhật xanh” đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TH.U ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao dịch tại phòng tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; cấp đổi giấy CNQSD đất cho Nhân dân, đã thực hiện được 92% và tỷ lệ trả GCN là 72%
 Công tác thu chi ngân sách: Thuế sử dụng đất PNN 1.048 triệu/915 triệu, đạt 114,5%KH; lệ phí 445/250 triệu đạt 178% KH; thu khác ngân sách 1.010 triệu/ 200 triệu, đạt 554,8% thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh 1.730 triệu/1.858 triệu đạt 93% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33.022 triệu đ/74.514 triệu đ đạt 45% KH năm, thu ngân sách phường được hưởng ước đạt 92,47% KH năm. Tổng chi ngân sách 4.060 triệu đồng/5.387triệu đ đồng đạt 75,38% KH năm.
Thực hiện tốt Đề án huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II với số tiền huy động gần 20 tỷ đồng; hoạt động văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2018 đạt 94,5%, tỷ lệ gia đình học tập đạt  91,5%; hộ nghèo cuối năm 2018 có 27 hộ tỷ lệ 1,15% (giảm 1,2% so với năm 2017), hộ cận nghèo 49 hộ, tỷ lệ 2,19%. Quốc phòng - An ninh được tăng cường và giữ vững; kịp thời kiện toàn đội quản lý TTĐT, bổ sung Quy chế hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
  1. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
2.1. Tồn tại, hạn chế
 - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chưa tương xứng với một phường trung tâm có nhiều thuận lợi, như: phát triển TMDV, huy động nguồn lực, chương trình mục tiêu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực chưa rõ nét, thiếu cụ thể; giải quyết việc làm cho người lao động còn nhiều hạn chế, một bộ phận Nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn. 
- Lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ có thời điểm chưa được tập trung quyết liệt và triển khai chưa thường xuyên như: công tác quản lý trật tự Đô thị, chỉnh trang Đô thị, vệ sinh môi trường, Chương trình mục tiêu một số tổ dân phố triển khai thiếu quyết liệt, chậm tiến độ; thu ngân sách đạt thấp (55,8%);
- Công tác GPMB thực hiện dự án chỉnh trang Đông kênh N1-9 còn gặp khó khăn, chậm tiến độ (có 02 hộ chưa nhất trí với phương án đền bù, tái định cư).
- Một số công trình, dự án quy hoạch kéo dài chưa triển khai thi công và một  số dự án lớn của tỉnh, thành phố, doanh nghiệp đang triển khai xây dựng trên địa bàn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, VSMT, cảnh quan đô thị..
- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác cải cách hành chính chưa được tập trung cao; một số nội dung còn phải chấn chỉnh như: chất lượng ban hành một số văn bản, công tác tự kiểm tra của UBND, công tác Tư pháp, triển khai ISO, xử lý, cập nhật hồ sơ công việc qua phần mềm điện tử của lãnh đạo phụ trách và của công chức chuyên môn chưa kịp thời; ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của một số cán bộ công chức.
- Các tệ nạn xã hội và tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những phức tạp, khó lường. Việc giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Nhân dân có lúc thiếu kịp thời.
2.2. Nguyên nhân:
Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan như: Tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành đoàn thể, một số đơn vị ngại khó, ngại va chạm, chưa tích cực tham mưu, bám việc để xử lý dứt điểm. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu có mặt còn hạn chế. Công tác đôn đốc theo dõi, nhắc việc chưa thường xuyên, cụ thể, công tác tham mưu, chỉ đạo giải quyết, xử lý một số vướng mắc chưa kịp thời; việc phân công sắp xếp công việc một số lĩnh vực chưa thực sự phù hợp, hiệu quả. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát sau triển khai nhiệm vụ chưa được thực nghiêm túc.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy chưa được thường xuyên; đặc biệt kiểm tra, giám sát về xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên, công chức sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4 chưa được nhiều..
- Công tác tuyên truyền vận động có lúc, có nơi chưa kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đạt chưa cao.
- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trên các lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động của một số đoàn thể chưa được đổi mới; công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động, các phong trào có thời điểm chưa tập trung.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019
1. Mục tiêu tổng quất:
Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ Thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, Nghị quyết số 07-NQ/Th.U ngày 10/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019,  tiếp tục thực hiện chủ đề “Chính quyền trách nhiệm, kỷ cương; công dân văn minh, thân thiện”; phường Trần Phú kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thực hiện tốt các chính sách đối với Người có công và các chính sách xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường công tác Quốc phòng- An ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ.
- Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của các cấp, huy động mọi nguồn lực hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp năm 2018. Xin chủ trương làm lại hoặc sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan phường; đề nghị Thành phố hỗ trợ cơ chế làm mới, nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa một số Tổ dân phố. Làm mới, nâng cấp một số tuyến đường, hệ thống mương thoát nước ở, một số tiểu công viên nhỏ lẻ các Tổ dân phố;
- Hoàn thành chương trình mục tiêu đăng ký đã được phê duyệt, Đề án sáp nhập tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8 thành 3 tổ dân phố. Hoàn thành chỉ tiêu giao thu của thành phố.
- Hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn theo Đề án đo vẽ bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu và nhà văn hóa kiểu mẫu theo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, giảm tỷ lệ mức sinh 0,2‰, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8,5%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 92%, gia đình học tập đạt trên 90%; giữ vững phổ cập giáo dục các cấp học, các nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; giữ vững phường đạt các tiêu chí Quốc gia về y tế.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, phường đạt cơ sở vững mạnh ATLC - SSCĐ vững chắc, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Giữ vững và phát huy danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao các tiêu chí đô thị loại II.
3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
3.1. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn, hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Tỉnh và Thành phố; định hướng đầu tư sản xuất, kinh doanh bền vững; khai thác tốt lợi thế địa bàn khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ theo hướng chuyên doanh trên các tuyến đường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh doanh thương mại phát triển; quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Quản lý tốt chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm.
3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, quản lý quy hoạch đấy đai, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Phát huy lợi thế địa bàn, thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn ngoại lực; tranh thủ các cơ chế chính sách đầu tư của Tỉnh, của Thành phố; phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, huy động mạnh mẽ nguồn lực từ Nhân dân để từng bước nâng cấp, tái thiết cơ sở vật chất, các công trình hạ tầng xã hội. Tập trung cho hệ thống giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, điện chiếu sáng, trang trí đô thị; ưu tiên các công trình xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng quy mô như: trụ sở làm việc của phường, hệ thống truyền thanh, đường giao thông, mương thoát nước ở các khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được ghi vốn theo đúng kế hoạch.
Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phường chuẩn văn minh đô thị; tăng cường công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị, quan lý xây dựng, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định của UBND thành phố về khai thác và sử dụng vỉa hè; xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị.
 Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, công tác địa chính. Hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình và các tổ chức theo Đề án đo vẽ bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý tốt các công trình hạ tầng kỷ thuật. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB đối với các dự án trên địa bàn.
Tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Thường xuyên vận động Nhân dân ra quân dọn vệ sinh, môi trường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị; tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả ngày Chủ nhật xanh.
3.3. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi và chống lãng phí
Trên cơ sở các chỉ tiêu giao thu của UBND thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao thu của Thành phố; chú trọng khai thác các nguồn thu (thuế xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, ky ốt nhà trọ, phí cho thuê vỉa hè, các loại phí...) tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.
3.4. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề xã hội
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường (02/7/1994- 02/7/2019). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới” gắn với triển khai thực hiện tốt “Đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ trọng đại của quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm, góp phần xây dựng con người Thành phố Hà Tĩnh “năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và chế độ chính sách xã hội khác; tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, đẩy mạnh công tác xóa nghèo, giải quyết tốt việc làm cho người lao động; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến khám và điều trị, nâng cao chất lượng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giữ vững các tiêu chí Quốc gia về y tế; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
3.5. Tăng cường Quốc phòng - An ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội
Củng cố xây dựng lực lượng Dân quân, lực lượng dự bị động viên, hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển và giao quân; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng. Lực lượng công an phường chủ động nắm bắt tình hình làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lập kế hoạch và triển khai tốt phương án đảm bảo an toàn các ngày Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước.
3.6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2017- 2021; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực; phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh công tác tư pháp, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và giáo dục Pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh trong năm 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, các Chi bộ, Tổ dân phố xây dựng chương trình, nghị quyết, kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, NQ Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết 07-NQ/Th.U ngày 10/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, học tập, công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng tổ chức đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ đề ra.
3. Các ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đoàn công tác Đảng ủy theo địa bàn được phân công, phụ trách thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo về Thường trực Đảng ủy theo tháng, quý, năm.
Nghị quyết này được quán triệt đến các chi bộ trực thuộc và phổ biến rộng rãi trong Nhân dân./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (B/cáo)
- TT Đảng ủy, TT HĐND, Lđ UBND phường;
- TTUBMTTQ, các ngành đoàn thể phường;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Các Ủy viên BCH Đảng bộ,
- Lưu VP.
TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
                  Nguyễn Thị Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2466

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3421733