Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Đảng bộ Phường Trần Phú đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ năm - 21/05/2015 11:21
Là địa bàn trung tâm của Thành phố Hà Tĩnh, phường Trần Phú với hệ thống giao thông khá thuận lợi, có đường quốc lộ 1A chạy dọc theo trung tâm địa bàn phường, với nhiều nhà hàng, khách sạn và nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Đây là phường có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Trước thực tế đó, Đảng ủy phường xác định một trong những yếu tố quan trọng là phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các Nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn của địa phương.
Về phường Trần Phú hôm nay, điều dễ nhận biết là bộ mặt Đô thị đã thay da đổi thịt. Ở đây, những ngôi nhà cao tầng được mọc lên san sát, nhiều công trình nhà hàng, khách sạn, các cơ quan, doanh nghiệp đua nhau khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ. Để có được thành quả như ngày hôm nay, phường luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo có vai trò quyết định đến thành công trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề đến các Chi bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân, Ðảng bộ phường Trần Phú đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình làm việc toàn khoá của của BCH Đảng bộ. Xây dựng quy chế nghiêm túc theo hướng dẫn của Đảng cấp trên. BCH Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển KTXH đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ phường đến Tổ dân phố sau Đại hội sớm được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ triển khai nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết tới các cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. Đặc biệt là triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin, thống nhất ý chí và hành động, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong những năm qua, phường Trần Phú đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các Nghị quyết của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, Nghị quyết của Đảng bộ phường được ban hành phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao đã góp phần làm thay đổi bộ mặt Đô thị, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Để tạo sự thống nhất cao trong Đảng, hàng tháng, Thường trực Đảng ủy phường đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng các Chi bộ, giúp cán bộ gần, sát cơ sở hơn, tạo sự gắn bó giữa cán bộ với cơ sở. Tỷ lệ Đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ thường xuyên đạt trên 90%. Các Chi bộ triển khai các Nghị quyết cụ thể ngắn gọn, giúp cho Đảng viên có thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chi bộ đạt hiệu quả. Công tác kiểm tra của Đảng được tăng cường, góp phần tích cực vào việc quản lý giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, Đảng viên và các tổ chức của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc phân loại cán bộ, Đảng viên được Đảng bộ thực hiện một cách nghiêm túc dựa trên sự đánh giá của Chi bộ và ý kiến nhận xét của Nhân dân, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Hiện nay, Đảng bộ phường có 424 Đảng viên, sinh hoạt tại 12 Chi bộ.  Hàng năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ triển khai nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết tới các cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm thế hệ trẻ để tạo nguồn kế cận; xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. Đặc biệt là triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin, thống nhất ý chí và hành động, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ lụât của Đảng luôn được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc theo quy định điều lệ của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát chuyên đề hàng năm, kịp thời triển khai có hiệu quả các chương trình, các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra cấp trên. Trong hiệm kỳ qua BTV và Cấp ủy đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trong việc chấp hành các quy định của điều lệ Đảng, chỉ đạo giải quyết không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng và Đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần  quan trọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ phường đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường, BCH Đảng bộ phường, qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể; thống nhất quan điểm chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác hàng năm theo hướng đồng bộ, khoa học, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, chỉnh trang Đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Trong thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành chức năng làm tốt công tác quản lý các hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý, cải cách thủ tục hành chính để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn. Đến nay, trên địa bàn phường có 152 doanh nghiệp và gần 600 hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh thương mại dịch vụ , tạo điều kiện cho gần 1000 lao động có việc làm ổn định. Giá trị sản xuát ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân hang năm trên 18%, năm 2014 đạt 180 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch, năm 2015 phấn đấu đạt 214 tỷ đồng.
Với mục tiêu cùng góp phần đưa thành phố Hà Tĩnh sớm trở thành Đô thị loại II, phường Trần Phú đặc biệt chú trọng và tập trung cao cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch Đô thị, tranh thủ huy động mọi nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang Đô thị... Trong 5 năm qua, phường đã tập trung dầu tư xây dựng cơ bản các công trình phúc lợi, gắn với triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý Đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, phường đã tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án lớn của tỉnh và thành phố như: dự án hạ tầng khu Đô thị đường bao phía tây thành phố, trung tâm thương mại đường Nguyễn Thị Minh Khai…Bên cạnh đó, phường cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ  từ ngân sách nhà nước, vận động, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đóng góp của Nhân dân, dầu tư vốn xây dựng các công trình hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng ngồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn phường quản lý đến năm 2015 thực hiện đạt 26,5 tỷ đồng , trong đó Nhân dân đóng góp  2,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, phường đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên ra quân chấn chỉnh trật tự kỷ cương Đô thị, giải phóng hành lang, lề đường, đảm bảo an toàn giao thong, thườn xuyên kiểm tra hướng ẫn thực hiện các quy định quản lý trật tự ô thị , cấp phép xây ựng, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, diện mạo Đô thị ngày càng khởi sắc. Cùng với phát triển kinh tế, Phường Trần Phú tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh Đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa hang năm đạt trên 90%, 8/9 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước Tổ dân phố.
Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất quy mô trường lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu dạy và học của các nhà trường, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, trường Mầm non đạt chuẩn mức độ I, trường Tiểu học hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi  đạt trên 75%, 5 năm qua đã vận động đóng góp được trên 200 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Quốc phòng-an ninh được tăng cường và giữ vững. Lực lượng công an phường thường xuyên bám nắm địa bàn, quản lý tốt hộ khẩu tạm trú, tạm vắng; điều  tra xử lý nhiều vụ việc với hàng trăm đối tượng, thu giữ nhiều tài sản, tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng trả laị cho người bị hại.
Chính trị ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo Đô thị mới ở phường Trần Phú đang được hình thành bởi chính sự đổi mới từ công tác Đảng, trong đó có sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, Đảng viên cùng với sự cần cù, sáng tạo của những người dân trong phường. Niềm tin của quần chúng Nhân dân với Đảng ngày càng được khẳng định. Nhiều năm liền, Đảng bộ phường  đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có 85%  Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có Chi bộ yếu kém.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Trần Phú luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần làm chủ, khai thác mọi tiềm năng lợi thế, đi lên từ chính mình, nỗ lực xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với những kết quả mà Phường Trần Phú đạt được sau Đại hội Đảng bộ các cấp, sẽ tạo thế và lực mới để phường tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương – Bí thư Đảng ủy Phường Trần Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 7142

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 362271

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4047788