Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ

Thứ hai - 15/02/2016 12:10
UBND phường Trần Phú đã ban hành Đề án xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ban biên tập xin được chuyển tải toàn văn Đề án để bà con nhân dân phường Trần Phú cùng chung tay thực hiện và quý bạn đọc tham khảo.
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
 

Số:118  /Đ.A-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

        Phường Trần Phú, ngày 18 tháng 01  năm 2016
ĐỀ ÁN
Xây dựng phường Trần Phú đạt chuẩn Văn minh đô thị
 
 
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 
Thành phố Hà Tĩnh đang xây dựng đô thị loại II, phấn đấu đến năm 2018 cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định, trong đó có tiêu chí Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Chuẩn văn minh đô thị là bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kinh tế xã hội của một đô thị được Bộ văn hoá thể thao và du lịch xây dựng trên cơ sở tổng hợp các giá trị chuẩn mực của một đô thị văn minh hiện đại. Các yếu tố về con người, xây dựng xã hội luật pháp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, các giá trị về văn hoá thuộc nếp sống của cộng đồng dân cư đô thị và cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật xã hội là những tiêu chí chính trong bộ tiêu chí đô thị văn minh.
I. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án.
- Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;
- Thông tư số: 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Qui định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;
- Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về việc chỉ đạo xây dựng các phường: Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú, Nguyễn Du đạt chuẩn văn minh đô thị;
- Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Tĩnh – Xây dựng các phường Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú, Nguyễn Du đạt chuẩn văn minh đô thị;
- Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Phú chuyên đề xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị;
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về xây dựng đô thị văn minh của UBND phường Trần Phú.
II. Mục đích xây dựng Đề án.
Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá ở cơ sở; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội; phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng cơ bản; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; thực hiện tốt chính sách hậu phương, chính sách xã hội, từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng phường Trần Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng Thành phố Hà Tĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2018.
III. Đặc điểm tình hình chung của địa phương
Phường Trần Phú nằm về phía Tây Thành phố Hà Tĩnh, phía Tây và phía Bắc giáp phường Thạch Linh. Phía Đông giáp phường Bắc Hà và phường Nguyễn Du, phía Nam giáp phường Hà Huy Tập.
Trần Phú là một phường nội thành có vị trí hết sức quan trọng, là trung tâm kinh tế chính trị văn hoá của cả tỉnh. Hiện nay phường có diện tích 107.32 ha, với 1.761 hộ dân, 6572 nhân khẩu, với 3.174 lao động và được hình thành 9 tổ dân phố.  Là địa phương có hệ thống giao thông khá thuận lợi, đường quốc lộ 1A chạy dọc theo trung tâm địa bàn phường, có ngã ba Phan Đình Phùng, ngã tư đường Vũ Quang, có đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Du liên huyện, liên tỉnh. Với nhiều nhà hàng, khách sạn, nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Đây là lợi thế để tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, lưu thông hàng hoá, mở mang kinh doanh và phát triển các ngành nghề, xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại hiện đại.
IV/ Thực trạng kinh tế xã hội
1. Những thuận lợi và kết quả đạt được
a. Về tình hình kinh tế, xây dựng kiến thiết đô thị
Phường Trần Phú những năm qua kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu phát triển theo hướng gia tăng thương mại, dịch vụ; tiểu thủ công nghiệp ngành nghề. Trong năm 2015 tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 295 tỷ đồng. Trong đó, tiểu thủ công nghiệp đạt 59,3 tỷ đồng; thương mại dịch vụ đạt 234 tỷ đồng và nông nghiệp đạt 1,5 tỷ.
Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển cả về số lượng và quy mô, từng bước hình thành các tuyến phố chuyên doanh các ngành hàng như: Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, điện thoại di động, Shop thời trang, dịch vụ khám chữa bệnh, nhà hàng ăn uống, siêu thị  vv…đến nay, Phường có 152 doanh nghiệp và gần 600 hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho gần 1000 lao động có việc làm khá ổn định; lao động nông nghiệp tìm việc làm mới, mở cửa hàng kinh doanh các tuyến đường, ngõ phố. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 234 tỷ đồng.
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, xây dựng cơ bản phát triển. hiện nay Phường có 45 doanh nghiệp, 110 cơ sở sản xuất, thu hút 450 lao động; các ngành nghề sản xuất phát triển khá như: ngành cơ khí, may mặc, xây dựng vv…
Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư, Quy chế quản lý Đô thị trên địa bàn thực hiện tốt, tạo đà cho nền kinh tế - xã hội phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn của tỉnh và thành phố trên địa bàn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả. Một số dự án lớn trên địa bàn thực hiện tốt như: Hạ tầng khu Đô thị đường bao phía Tây thành phố, đường Quốc lộ 15A, trung tâm thương mại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Dự án chỉn trang Khu đô thị phía đông Kênh N1-9, tiếp nhận tái định cư, phối hợp thực hiện dự án Khu phức hợp thương mại và nhà ở Vincom vv…
Công tác quản lý trật tự kỷ cương Đô thị được tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý Đô thị và Quyết định 02 của UBND thành phố về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng lề đường ngoài mục đích giao thông; Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Đô thị. Phối hợp với Đội trật tự Đô thị thành phố tổ chức tốt các đợt ra quân chấn chỉnh trật tự kỷ cương Đô thị. Năm 2015 Phường đã kiểm tra 196 hộ xây dựng nhà ở tư nhân, qua kiểm tra phát hiện xử lý 22 hộ vi phạm giấy phép xây dựng; hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý trật tự Đô thị, cấp phép xây dựng; xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; diện mạo Đô thị có nhiều khởi sắc; sáng, xanh, sạch, đẹp.
Công tác quy hoạch đất đai được quan tâm thực hiện. Phường đã lập các quy hoạch Tiểu công viên cây xanh và các quy hoạch xen dắm dân cư, đang lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 các phần đất công cộng khác như trạm y tế, trường tiểu học, các trụ sở công cộng; tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất thực hiện các dự án; hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chính, đang chỉ đạo quyết liệt việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức và hộ dân; thực hiện tốt Đề án “Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, thu gom  xử lý rác thải”; Chuyển đổi tốt hình thức thu gom rác thải theo giờ và tiến tới phân loại rác tại hộ gia đình.
b. Về văn hoá, xã hội
Phường Trần Phú là phường có truyền thống về phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Cấp uỷ, chính quyền phường rất quan tâm đến việc phát triển phong trào toàn dân và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn với thực hiện tốt Đề án “ Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh Đô thị trên địa bàn Thành phố”. Phường đã đa dạng hóa các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quan tâm phổ biến giáo dục Pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp và các Đạo luật, từ đó nhận thức trong Nhân dân ngày được nâng cao; đến nay 100% số hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn hiện đại, 100% hộ gia đình sử dụng nước máy, tỷ lệ sử dụng máy vi tính trên địa bàn 75%, trong đó kết nối Internet 45%. Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và phục vụ các hoạt động VHVN-TDTT được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia thực hiện, nhất là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, Đại hội thể dục thể thao, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường vv…; Chỉ thị số 27/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20/CT-TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Việc cưới, việc tang và lễ hội” được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Phường xây dựng và chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt Quy ước của Tổ dân phố và Đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh Đô thị trên địa bàn thành phố”, tạo bước chuyển biến quan trọng trong nếp sống và hành vi của mỗi người dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 đạt 94%, 8/9 Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, 100% Tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt Quy ước Tổ dân phố.
Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm đúng mức; cơ sở vật chất quy mô trường, lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu dạy và học của các nhà trường; đội ngũ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn; chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà hàng năm được nâng lên; trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; hàng năm tỷ lệ huy động các cháu mầm non đến trường đạt 60%, trong đó: Mẫu giáo 90%, nhà trẻ 30%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh bậc Tiểu học hoàn thành chương trình đạt 100%; trường Tiểu học hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi đạt 75%, khá 15%, 100% đạo đức tốt; đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tin học- ngoại ngữ” giai đoạn 2013-2020 trong các nhà trường bước đầu đạt kết quả; hoạt động khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm.
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân thực hiện tốt; hàng năm khám sức khỏe định kỳ cho các cháu học sinh trường Tiểu học và các cháu trường Mầm non đạt 100%.
Các chương trình y tế Quốc gia được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo; cơ sở vật chất của trạm y tế tiếp tục được đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; thường xuyên lồng ghép các hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và sử dụng các biện pháp tránh thai; xây dựng mô hình “Câu lạc bộ không sinh con thứ ba” , “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, triển khai thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam; tổ chức hoạt động sinh hoạt hè bổ ích cho cháu học sinh; cấp phát thẻ BHYT cho 100% trẻ dưới 6 tuổi đầy đủ, kịp thời.
Toàn phường hiện nay có 338 đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết và ngày TBLS 27/7, huy động nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Năm 2015 Phường huy động nguồn xây dựng được 7 nhà ở cho hộ nghèo và hộ chính sách với số tiền hàng tỷ đồng.
c. Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội
Tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn; lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên bám nắm địa bàn, quản lý tốt hộ khẩu tạm trú, tạm vắng.
Quyết định 09, Quyết định 138,139 của Chính phủ, Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện tốt. Phường thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh truy quét tội phạm, chấn chỉnh trật tự kỹ cương đô thị. Phường đã xây dựng được mô hình đơn vị Tổ dân phố không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội đang triển khai áp dụng đại trà cho 9 tổ dân phố. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có bước phát triển vững chắc, trật tự an toàn giao thông Đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của Ban bảo vệ dân phố từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Năm 2015 xử lý 81 vụ - 165 đối tượng vi phạm trật tự, an toàn toàn xã hội. Trong đó đề nghị khởi tố 21 vụ- 26 đối tượng; lập hồ sơ xử lý hành chính 60 vụ- 139 đối tượng, xử phạt hành chính 86,3 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/ CP, Lập hồ sơ đề nghị đưa 2 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc.
Thời gian qua, trên địa bàn Phường có 27 điểm ghi đề nằm rải rác trên các tuyến đường chính, trong đó có 24 điểm ghi đề có hợp đồng với Nhà nước và 3 điểm ghi đề không có hợp đồng (3 điểm này Công an Phường đã xử lý). Trong năm Công an Phường đã phát hiện bắt giữ 36 vụ đánh bạc, trong đó ghi đề tư có 19 vụ với 25 đối tượng và xử phạt 30 triệu đồng.
2. Những khó khăn tồn tại hạn chế
- Quy hoạch đô thị do lịch sử để lại không mang tầm thành phố. Các tuyến đường nhỏ hẹp, không có vỉa hè gây cản trở giao thông, không đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị.
- Các hệ thống công trình công cộng khác có nhiều bất cập. Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt là hệ thống mương tiêu thoát nước tự nhiên và tiêu thoát nước bẩn không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.
- Các công trình phúc lợi xã hội, công trình công cộng như Trụ sở, trường tiểu học, trạm y tế, nhà văn hoá các tổ dân phố...đồng loạt xuống cấp. Một số công trình xuống cáp hết sức nghiêm trọng như trường tiểu học có nguy cơ mất an toàn trong sử dụng.
- Đội ngũ cán bộ từ phường đến tổ dân phố hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đô thị văn minh. Một số cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình hoặc năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số cán bộ thuộc liên đoàn cán bộ các tổ dân phố có tuổi cao, sức khoẻ yếu, hoạt động kém hiệu quả.
- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông trong thời gian dài để xảy ra nhiều sai phạm, tạo tiền lệ xấu, mang tính đại trà khó xử lý. Một số sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng nhà ở của nhân dân phải điều chỉnh lại quy hoạch đô thị vì không thể xử lý.
 
Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Nội dung tiêu chí đô thị văn minh
1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa
3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị
4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao
5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
II. Các tiêu chí đạt và gần đạt (9 tiêu chí)
1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
Mục a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi;
Mục c) Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa
Mục a) 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm liên tục trở lên;
Mục c) 80% trở lên tổ dân phố (hoặc tương đương) được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên;
3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị
Mục a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị;
Mục đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế.
4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao
Mục c) Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương;
Mục d) Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.
5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
Mục đ) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại
III. Các tiêu chí chưa đạt (15 tiêu chí)
1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
Mục b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa-xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị;
Mục d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị;
Mục đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lẫn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.
2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa
Mục b) 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị;
Mục d) 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường;
Mục đ) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên.
3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị
Mục b) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị;
Mục c) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định;
Mục d) Đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;
4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao
Mục a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên hiệu quả;
Mục b) 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;
5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
Mục a) 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
Mục b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật;
Mục c) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội;
Mục d) Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ.
IV. Giải pháp thực hiện
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.
         Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ việc xây dựng đô thị văn minh là việc làm hết sức cần thiết đối với sự phát triển chung của xã hội. Nhân dân biết được các tiêu chí văn minh đô thị do Bộ văn hoá thể thao và du lịch ban hành. Nhân dân quan tâm đối chiếu với thực tế của địa phương để thấy rõ các tiêu chí nào đạt, tiêu chí nào chưa đạt để toàn dân cùng hưởng ứng bắt tay vào xây dựng; giám sát việc thực hiện xây dựng đô thị của các đơn vị chức năng.
Phát huy vai trò Cấp uỷ đảng, Chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã hội, liên đoàn cán bộ các tổ dân phố cùng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, của nhà nước, các quy định của địa phương để phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền với hoạt động chuyên môn theo hình thức đa dạng hoá, cụ thể hoá để nội dung tuyên truyền được chuyển tải đến người dân hiệu quả hơn.
Nâng cấp hệ thống phát thanh từ Phường đến tổ dân phố; Tăng cường thời lượng và chất lượng phát thanh, tiếp sóng của đài Phát thanh truyền hình Tỉnh trên hệ thống loa phát thanh của Phường, của tổ dân phố. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền cổ động nhằm chuyển tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi người dân kịp thời, chính xác.
2. Phát triển kinh tế xã hội
Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn, hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Tỉnh và Thành phố; định hướng đầu tư sản xuất, kinh doanh bền vững; khai thác tốt lợi thế địa bàn khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ theo hướng chuyên doanh trên các tuyến đường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh doanh thương mại phát triển; quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Thu hút các doanh nghiệp lớn, vừa đầu tư trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Tập trung cho các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 100 triệu đồng/người/năm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường đã đề ra.
3. Xây dựng, phát triển phong trào văn hoá cơ sở
Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tập trung chỉ đạo xây dựng các danh hiệu Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, công sở văn minh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hoá. Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ xoá nghèo, giải quyết việc làm; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công đảm bảo công tác an sinh xã hội.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Lồng ghép các tiêu chí văn minh đô thị chưa đạt, đạt ở mức thấp làm mục tiêu, nhiệm vụ trong nội dung triển khai thực hiện đề án. Rà soát, bổ sung điều chính các quy định thuộc Quy ước tổ dân phố cho phù hợp hơn với tình hình phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Thực hiện tốt đề án thu gop và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, Phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức tốt việc thu rác theo giờ đảm bảo vệ sinh trong mỗi gia đình, trên từng tuyến phố. Phát huy vai trò các tổ dân phố, tổ liên gia trong việc tự quản tại cộng đồng dân cư, từng bước làm chuyển biến nhân thức của nhân dân đối với nếp sống văn hoá văn minh đô thị.
4. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đồng bộ hóa các thiết chế đô thị
         Phát huy lợi thế địa bàn trung tâm, thu hút các nguồn đầu tư lớn trong và ngoài Tỉnh để từng bước hiện đại hoá đô thị. Tranh thủ cơ chế hỗ trợ đầu tư của Tỉnh, của Thành phố để xây dựng, tái thiết hạ tầng, các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội. Phát hiện và xử lý tốt các bất cập trong quy hoạch đô thị. Tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị. Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, huy động mạnh mẽ nguồn lực từ nhân dân để xây dựng hệ thống giao thông đô thị, hệ thống tiêu thoát nước thải, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình công cộng.
         Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, từng bước giải phóng các khu dân cư ẩm thấp, các tuyến đường nhỏ hẹp, không đảm bảo giao thông, các vùng ao tù nước đọng gây ô nhiễm lâu năm. Xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến đường văn minh tự quản, các khu dân cư kiểu mẫu của đô thị mới.
5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn đô thị
         Kiện toàn, xây dựng và củng cố lại các tổ chức, các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đô thị. Xây dựng đội trật tự đô thị Phường đủ về số lượng, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý đô thị trong tình hình mới.
         Chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an Phường, đội trật tự đô thị, mạng lưới bảo vệ tổ dân phố để thường xuyên tổ chức các đợt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đô thị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.
Tăng cường công tác tự quản của các tổ dân phố, Chỉ đạo các tổ dân phố, các tổ liên gia nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý tốt các phát sinh trong đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong dân nhân dẫn đến khiếu kiện tập thể, khiếu kiện vượt cấp.
Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm hành chính, không để tái diễn hành vi vi phạm.
V. Một số nhiệm vụ cụ thể
Tranh thủ nguồn vốn đầu tư kết hợp huy động nguồn xã hội hoá để xây dựng một số công trình công cộng về hành chính, văn hoá xã hội và hạ tầng đô thị. Tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện hoàn thành các công trình đang thi công: Nhà văn hoá tổ dân phố 9; Sân vận động trung tâm Phường; các hạng mục tiểu công viên tổ dân phố 2; Chỉnh trang đô thị khu dân cư phía đông Kênh N1-9. Xây mới nhà điều trị 2 tầng Trạm y tế; xây dựng nhà học 3 tầng trường tiểu học, dãy nhà chức năng 2 tầng của trường mầm non, xây mới nhà tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông; xây mới nhà văn hoá tổ dân phố 1; Đường, mương ngõ 14; giải phóng mặt bằng, đền bù hỗ trợ tái định cư và triển khai làm đường Lê Duẩn kéo dài sang Nguyễn Tuấn Thiện; xây dựng hạ tầng khu dân cư xen dắm Tổ dân phố 1 giai đoạn 2; Hoàn thành 1000 m đường giao thông và 500 m mương thoát bẩn thuộc công trình mục tiêu 2016 và cơ chế hỗ trợ của Tỉnh, của Thành phố đã giao chỉ tiêu; sửa chữa nâng cấp các nhà văn hoá và hệ thống tuyền thanh tổ dân phố.
Kiện toàn lại nhân sự Đội trật tự đô thị Phường, Ban hành quy chế phối hợp giữa Công an Phường, đội trật tự đô thị và liên đoàn cán bộ tổ dân phố để tăng hiệu quả phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, tai, tệ nạn xã hội, để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.
Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp giữa UBND với UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo từ nhiều hướng, từng bước làm chuyển đổi nếp sống của nhân dân theo hướng văn hoá văn minh đô thị, phát huy tốt vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể xã hội trực tiếp quản lý đô thị theo hình thức xây dựng mô hình tự quản: “Đoạn đường thanh niên tự quản” “Ngõ phố Phụ nữ tự quản” “Tuyến phố văn minh - Cựu chiến binh quản lý”v.v...
Tổ chức đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá và chỉ đạo toàn dân xây dựng các danh hiệu văn hoá thường xuyên, liên tục, tránh hình thức, chiếu lệ. Bổ sung thêm các tiêu chí về đóng góp xây dựng các công trình công cộng, tham gia tự quản tại cộng đồng dân cư, tham gia quản lý tuyến phố bảo vệ cơ sở vật chất công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị vào bộ tiêu chí bình xét danh hiệu gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá.
Tổ chức cho nhân dân ký và thực hiện tốt các cam kết Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; Cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông; cam kết không chăn thả gia súc, gia cầm trong đô thị; cam kết không sinh con thứ 3, không mua bán, tàng trử vận chuyển, sử dụng các chất gây nghiện, pháo nổ, hàng quốc cấm, sản phẩm văn hoá độc hại.
Bổ sung hệ thống cây xanh đô thị trên tất cả các tuyến phố. Huy động nguồn xã hội hoá gắn với quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp để xây dựng các công viên cây xanh đã được quy hoạch tại Tổ dân phố 4, tổ dân phố 8 và một số ao hồ nhỏ lẽ gây ô nhiễm môi trường. Đề xuất UBND Thành phố mộ số giải pháp cây xanh đô thị tại Khu dân cư đường bao phía Tây Thành Phố.
Tổ chức đại trà thu gom rác thải theo giờ, tiến tới phân loại rác thải tại gia đình. Tiếp tục triển khai đề án 5 không 3 sạch do Hội LHPN Thành phố phát động đảm bảo vệ sinh môi trường từ trong nhà ra lối phố. Huy động toàn dân tham gia vệ sinh môi trường thường xuyên và định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần, các tổ tự quản tổ chức cho nhân dân vệ sinh các tuyến phố, mương thoát nước bẩn, chặt tỉa cây cành đảm bảo vệ sinh, phong quang, mỹ quan đô thị.
Xây dựng và phát triển phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cấp Phường, cấp tổ dân phố, huy động mọi người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao. Tăng cường tổ chức các giải văn nghệ, thể thao cấp Phường để khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình văn hoá.
Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách (năm 2015 xây dựng được 7 nhà), phấn đấu trong năm 2016 xây dựng thêm 5 nhà ở và tiến tới xoá nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhà dột nát, tạm bợ trước năm 2018.
         Tập trung xử lý tốt đơn thư kiến nghị của nhân dân. Thực hiện tốt việc quản lý hộ khẩu, nâhn khẩu, tạm trú tạm vắng trên địa bàn; Phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc có thể phát sinh trọng án, tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò tự quản của các tổ dân phố thực hiện tốt công tác hoà giải tại công đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hoá nhân dân theo tiêu chí Chuẩn văn minh đô thị mới.
VI. Kinh phí triển khai Đề án
Nguồn thực hiện đề án là nguồn được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần, một phần huy động từ các nguồn ngoại lực hợp pháp và đặc biệt là nguồn phát huy quy chế dân chủ cơ sở, dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để nhân dân đóng góp tài lực, vật lực, trí lực và đóng góp việc tự quản, tự điều chỉnh hành vi, lối sống nhằm xây dựng thành công các chuẩn mực văn minh đô thị.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đội trật tự đô thị: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý tốt trật tự đô thị trên địa bàn đảm bảo không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm trật tự đô thị. Phối hợp công chức địa chính xây dựng quản lý tốt trật tự xây dựng không để vi phạm phép xây dựng buộc phải tháo dỡ. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chấm dứt hoàn toàn tình trạng bò thả rông, giải phóng tất cả lòng lề đường đặt để vật dụng, biển quảng cáo sai quy định; giải phóng hành lang mặt mương thoát bẩn, tháo dỡ các biển quảng cáo, công trình dân sinh lấn chiếm đất công cộng. Phối hợp Công an phường, tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo trật tự giao thông, an ninh an toàn trên các tuyến phố.
- Công an Phường: Tăng cường công tác quản lý xử lý các vi phạm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong toàn Phường, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý tốt hộ khẩu thường trú, tạm trú; nắm bắt dư tuận từ nhân dân, xử lý tốt các thông tin, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo không để xảy ra các vụ trọng án, các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Phối hợp đội trật tự đô thị, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện các chiến dịch ra quân trấn áp tội phạm, chấn chỉnh trật tự kỹ cương đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến phố.
- Tổ trưởng các tổ dân phố: Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy tốt vai trò tự quản ở tổ dân phố, chủ động trong việc xây dựng một số tiêu chí của tổ dân phố văn minh theo hướng chuẩn văn minh đô thị; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; những công việc do cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên triển khai; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; xây dựng và tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt quy ước Tổ dân phố; củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ chức tự quản khác của tổ dân phố theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội khác của tổ dân phố, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động theo tinh thần Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội Vụ về việc “hướng dẫn về tổ chức và hoạt động củ thôn, tổ dân phố”.
Các công chức địa chính - xây dựng, văn hoá - xã hội, kế toán tài chính, tư pháp - hộ tịch, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa và các cán bộ công chức, hợp đồng có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu lãnh đạo kế hoạch triển khai các nội dung đề án đã được phê duyệt đảm bảo đến cuối năm 2016 phường Trần Phú đạt chuẩn văn minh đô thị./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành uỷ;
- UBND Thành phố;
- Phòng QLĐT;
- Phòng Văn hoá – Thông tin;
- TT Đảng ủy; HĐND Phường;
- Chủ tịch, các phó CT UBND phường;
- Chủ tịch UB MTTQ; các đoàn thể;
- Cán bộ công chức, hợp đồng;
- Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu Văn phòng.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn

Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 4011

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4011

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3423278