Thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Cổng thành phố Hà Tĩnh
Gửi nhận văn bản
IO
QLVB
NTM
QC giua trang

Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị

Thứ năm - 08/12/2016 15:07
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
 
 

Số:         /UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

         Phường Trần Phú, ngày 15  tháng 2  năm 2016
KẾ HOẠCH
Ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị
 
I/ Mục đích yêu cầu:
Thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường Trần Phú đã đẩy mạnh phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, theo đó toàn dân tích cực tham gia lao động vệ sinh công ích vào các ngày chủ nhật, đặc biệt là chủ nhật vừa qua (ngày tháng năm 2016) đã có hàng ngàn người dân tham gia lao động vệ sinh, xử lý môi trường.
Tuy nhiên, do đặc thù Phường có nhiều lô đất trống bỏ hoang lâu năm, nhiều tuyến đường chưa làm vỉa hè, nhiều vùng ao hồ hoang hoá cây cối um tùm, cỏ mọc tràn ra cả lề đường, vỉa hè không xử lý kịp. Mặt khác, hạ tầng giao thông chật hẹp, thực trạng vi phạm trật tự đô thị nhiều, nếp sống văn hoá văn minh đô thị của nhân dân chưa cao.
Để Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, chất lượng nếp sống văn hoá văn minh đô thị được nâng cao, UBND Phường triển khai Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét mương thoát bẩn, xử lý các vùng đất hoang hoá gây ô nhiễm, chỉnh trang các tuyến phố.
Đây là đợt ra quân trọng điểm nhằm củng cố phong trào Ngày chủ nhật xanh, xử lý dứt điểm những điểm nóng. Các lô đất trống để hoang hoá lâu năm phải được xử lý san lấp. Các vùng cây cỏ được chặt tỉa, cắt phẳng. Vỉa hè chưa làm được phát quang. Vỉa hè đã làm được xử lý cỏ lấn chiếm. Các tuyến phố được chỉnh trang, giải phóng lấn chiếm. Yêu cầu 100% cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia Kế hoạch.
II/ Nội dung triển khai
1. Đối với các lô đất trống ao hồ hoang hoá:
Cho máy xúc cào gạt cây cỏ, thu dọn rác thải sa bần, tạo mặt bằng sạch đẹp.
2. Đối với các tuyến đường chưa làm vỉa hè:
- Một số tuyến đường quanh nhà văn hóa Tổ dân phố 1; Trụ sở Công an Phường, Trạm y tế, quanh sân vận động Phường huy động nhân lực và thuê thêm nhân công thợ để lắt lại vỉa hè gạch block hoặc tạo mặt bằng láng xi măng. Vệ sinh sạch sẽ lòng lề đường.
- Một số tuyến đường khác thuộc Khu dân cư xem dắm Tổ dân phố 1 và các tuyến đường khác chưa xây dựng vỉa hè: Huy động nhân lực lao động phát quang cây cỏ, tháo dỡ hàng rào trồng rau, cuốc vén cỏ không cho tràn xuống lòng lề đường, xúc vét đất đá 1 bên lề đường, vệ sinh sạch sẽ lòng đường.
3. Đối với các tuyến đường đã làm vỉa hè:
- Các đoạn đường đã làm vỉa hè có nhà ở thì hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường trước nhà theo quy định.
- Các đoạn đường đã làm vỉa hè nhưng chưa có nhà ở thì huy động lực lượng phát quang đất trống, dọn sạch cỏ trên vỉa hè, giải phóng hoàn toàn và vệ sinh sạch sẽ lòng đường vỉa hè.
4. Đối với các ngõ phố, ngách phố
Tự chỉnh trang đô thị, giải phóng hoàn toàn lòng, lề đường, vỉa hè (nếu có). Giải phóng vật liệu xây dựng, tuyệt đối không đặt, để, treo gác bất kỳ vật dụng gì trong lòng đường, trên lề đường, vỉa hè, cột điện, cây xanh; trên hàng rào, mặt tiền nhà ở gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Quy chế quản lý đô thị của Thành phố; xử lý nghiêm túc với mức xử phạt đúng quy định đối với các hành vi cố tình vi phạm, đã nhắc nhở nhưng không thực hiện.
Cắt phẳng, tháo dỡ các mái che tạm, ô che nắng lấn chiếm không gian, vi phạm quy định trật tự đô thị, làm mất mỹ quan. Lắp đặt ống thu nước từ mái che, mái nhà, các công trình khác không để nước mưa trực tiếp đổ xuống lòng, lề đường, vỉa hè, đất công, các nhà liền kề.
III/ Thời gian triển khai
Đồng loạt ra quân vào lúc 7 giờ Chủ nhật ngày 11/12/2016, thực hiện trong cả ngày chủ nhật. Những điểm cần nhiều thừi gian thực hiện như xử lý các lô đất trống, nạo vét các tuyến mương, xử lý các ao hồ ô nhiễm thì tiếp tục thực hiện trong các ngày tiếp theo đến lúc hoàn thành. Lặp lại nội dung trong Kế hoạch này định kỳ hàng tuần, vào các ngày chủ nhật để xay dựng và nâng cao chất lượng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.
IV/ Tổ chức thực hiện
- Công chức văn hoá xã hội
Chủ trì phối hợp với công chức Địa chính – Môi trường, Đoàn thanh niên tham mưu UBND xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đinh kỳ hàng tuần vào sáng thứ 3 báo cáo Chủ tịch UBND tình hình, kết quả triển khai “Ngày chủ nhật xanh” tại các Tổ dân phố trong buổi đọc báo, nhắc việc đầu ngày.
Tuyên truyền liên tục trên hệ thống phát thanh của Phường, hệ thống bảng điện tử, trang thông tin điện tử Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường để toàn dân được biết và tham gia thực hiện. Liên tục tuyên truyền về các văn bản pháp luật, các quy định của Thành phố trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường để từng bước là chuyển biến nhận thức của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá văn minh đô thị.
- Đội Quản lý trật tự đô thị Phường
Tập trung công tác chỉnh trang đô thị, quản lý tốt trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền cho nhân dân tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế quản lý đô thị. Xử lý nghiêm túc, đúng quy định các hành vi cố tình vi phạm trong đợt ra quân từ nay cho đến hết năm 2016.
- Công chức Địa chính Môi trường
Rà soát, thống kê các địa điểm, các tuyến đường các khu vực công cộng, các ngõ phố, ngách phố cần phải tập trung nhân lực để xử lý, phối hợp với Công chức văn hoá xã hội đoàn thanh niên lập bảng kê nội dung cần thực hiện trong đợt ra quân, ban hành kèm theo kế hoạch này để kịp triển khai thực hiện.
- Đoàn thanh niên
Huy động lực lượng 200 đoàn viên trong ngày Ra quân tổng vệ sinh môi trường (chủ nhật ngày 11/12/2016). Huy động lực lượng bổ sung đảm bảo thực hiện Kế hoạch trong các ngày tiếp theo và định kỳ 30 đoàn viên tham gia hỗ trợ 9 tổ dân phố thực hiện “Ngày chủ nhật xanh hàng tuần”.
- Công an Phường
Lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp đội quản lý trật tự đô thị Phường trong các đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Phối hợp với Liên đoàn cán bộ Tổ dân phố, chỉ đạo Ban bảo vệ Tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Phường.
- Liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố
Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch này và thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh đô thị.
- Tổ trưởng các Tổ liên gia
Lựa chọn địa điểm cần vệ sinh công cộng, cần chỉnh trang đô thị để đăng ký với Tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức huy động nhân dân triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tổ chức xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, sạch đẹp.
- Trạm trưởng trạm y tế
Phối hợp với các tổ dân phố xử lý tiêu độc khử trùng tại các ao hồ ô nhiễm, các bãi đất trống chưa đảm bảo vệ sinh tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
- Hiệu trưởng Trường tiểu học, Mần non
Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong, xung quanh trường học. Tuyên truyền, giáo dục để học sinh có ý thức bảo vệ của công, ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng. Hiểu và thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh của người dân đô thị.
- Các cán bộ, công chức, hợp đồng lao động:
Trên cở sở chức trách nhiệm vụ được phân công, tham gia phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch nghiêm túc hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Các thành viên Ban công tác của Thành uỷ phụ trách địa bàn Phường;
- Phòng Văn hoá Thông tin Thành phố;
- Phòng TN-MT Thành phố;
- Phòng QLĐT Thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND Phường;
- Chủ tịch, các phó CT UBND phường;
- Chủ tịch UB MTTQ; các đoàn thể;
- Các cơ quan đơn vị, công chức, lao động có liên quan.
- Lưu Văn phòng.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tổng Bí thư Trần Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 2609

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2609

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3421876