Ban thường vụ Đảng uỷ phường Trần Phú

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Phương Bí thư Đảng uỷ
2 Lê Văn Thắng Phó bí thư thường trực Đảng uỷ
3 Hồ Quốc Tuấn Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND
4 Lê Đăng Hồng UV BTV - Chủ tịch UBMTTQ
5 Nguyễn Tiến Bình UV BTV - Trưởng công an Phường