CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
 
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phường Trần Phú, ngày 07  tháng 8 năm 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018
 
I. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÂM:
 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/Th.U ngày 29/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II trong năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 8
- Đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị. 
 - Đôn đốc các Tổ dân phố hoàn thành xây dựng công trình mục tiêu theo kế hoạch
 - Tăng cường công tác CCHC;
- Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thứ ngày NỘI DUNG  Công chức tham mưu Lãnh đạo chủ trì, tham dự
01/ thứ 4   Sáng: Lễ chào cờ đầu tháng
TP tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ
VP  Đ/c Tuấn
02/ thứ 5  TP tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ  
 
Đ/c Tuấn
 
03/thứ 6 TP tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ   Đ/c Tuấn
 
04/ thứ 7 Nghỉ    
05/ CN Ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh trên toàn địa bàn ĐC - MT Đ/c Tuấn
6/thứ 2 Sáng: Họp giao ban UBND phường
 Chiều: TP tổ chức họp tiêm phong cho đàn gia súc đợt 2 
   Đ/c Anh
7 /thứ 3  Sáng: Chỉ đạo ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị
Chiều: Chỉ đạo ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị
ĐC- XD  
8/thứ 4  Sáng: TP tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế chấm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ là người đứng đầu các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch các phường xã thuộc thành phố
Chiều:  Làm việc với tổ dân phố 2 về sữa chữa nhà ở cho hộ chính sách
 
 
 
 
 
 
VH-XH
Đ/c Tuấn
9/thứ 5 Sáng: Làm việc với Tổ 4 về rải thảm tuyến đường ngõ 15 
Chiều: Kiểm tra vệ sinh môi trường tại các khu đất trống thuộc khu vực Sông Đà  
ĐC- XD Đ/c Tuấn
10/thứ 6 Sáng:  Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Trần phú
Chiều: Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Trần phú
  
Đô thị  Đ/c Anh
11/thứ 7  Nghỉ    
12/CN Ra quân Làm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn    
13/thứ 2 Sáng: Giao ban UBND phường
Chiều: TP tổ chức tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn DVC trực tuyến mức độ 3
 VP
 
 
Đ/c Tuấn
14Thứ 3
 
Sáng: TP tổ chức Hội nghị đối thoại với bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, thôn.
Chiều: Làm việc với bà Nghĩa tổ dân phố 7
 
 
ĐC
 
15/thứ 4    Sáng:  Làm việc với Tổ dân phố 1,2 về làm đường bê tông ngõ 29.
Chiều:   
ĐC -XD
 
 
 
16/thứ 5  Sáng: Làm việc với đội thuế về công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân   
 Chiều: Phối hợp với tổ dân phố 2 kiểm tra các hạng mục sữa chữa nhà ở gia đình chính sách.  
Đội thuế phường
 
VH - XH 
 
17/thứ 6  Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hàm Nghi
 Chiều:  Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hàm Nghi
 
ĐC- XD
 Đ/c Tuấn
 
18/thứ 7 Nghỉ    
19/CN Chỉ đạo các tổ dân phố ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. ĐC - MT  
20/thứ 2  Sáng: Giao ban khối UBND
Chiều: Thường trực Đảng ủy giao ban
 
VP
  
 Đ/c Tuấn
21/thứ 3 Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hồ Phi Chấn
Chiều:Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hồ Phi Chấn
 
 
Đội đô thị
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Anh
22/ thứ 4 Sáng: TP tổ chức họp triển khai điều tra lao động việc làm năm 2018  
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố 8 về làm đường giao thông (Tuyến đường Phan Huy Chú)  
 
 
VP
Đ/c Anh
23/thứ 5 Sáng: TP tổ chức Hội nghị tổng kết năm  học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
Chiều: Kiểm tra VSMT các tuyến đường Văn minh trên địa bàn phường
 
 
 
VH
 
 
 
Đ/C Tuấn
24/thứ 6 Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Hồ Phi Chấn
Tối: TP tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018
ĐC-XD  
25/thứ 7 Nghỉ    
26/CN Nghỉ    
27/thứ 2 Sáng: Giao ban khối UBND
Chiều: Thường trực Đảng ủy giao ban
 
VP Đ/C Tuấn
28/thứ 3 Sáng: Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Vũ Quang
Chiều:Ra quân làm trật tự đô thị tuyến đường Lê Duẫn
ĐC-XD Đ/C Tuấn
29/thứ 4 Chiều: TP tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp và XD CSVC trường Mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020   Đ/C Tuấn
30/Thứ 5 Sáng: TP tỏ chức sơ kết 02 năm thực hiện QC đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn Thành phố.
Chiều: Họp chấp hành Đảng ủy phường
   
31/thứ 6 Họp kiểm diểm việc thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn số 10 của Thành ủy VP  
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ