Lịch công tác tháng 4 năm 2019

         ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ

 
 
 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phường Trần Phú, ngày 3 tháng 4 năm 2019
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019
 
I. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÂM:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh
 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn văn minh đô thị;
- Triển khai công tác xây dựng công trình thuộc chương trình mục tiêu theo kế hoạch.
   - Tổ chức công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ 30/4, 01/5, chào mừng thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II.
 - Tăng cường công tác CCHC;
 - Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thứ ngày NỘI DUNG  Công chức tham mưu Lãnh đạo chủ trì, tham dự
01/ thứ 2 Sáng: Lễ chào cờ đầu tháng
- Tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Giao ban mở rộng triển khai nhiệm vụ tháng 4
Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2019-2024
        VP
 
 
 
Đ/c Thương VH
Đ/c Tuấn
02/thứ 3 Sáng: Họp triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm Tổ dân phố điện tử
Chiều: Ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị   
Đ/c Thương VH
Đ/c Hải XD
Đ/c Tuấn
3/thứ 4 Sáng: Làm việc với Tổ dân phố 2 về xây dựng thí điểm Tổ dân phố điện tử
Chiều: Làm việc với Hội giáo chức phường Chuẩn bị cho công tác Đại hội Hội cựu giáo chức phường nhiệm kỳ 2019-2024
Đ/c Thương VH
 
 Đ/c Tuấn
4 /thứ 5  Sáng: Làm việc với công ty Phú Tài về phối hợp nâng cấp, rải thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hằng Chi
Chiều: Thành phố tổ chức Hội nghị rà soát kết quả hộ nghèo, cận nghèo 2018. 
Đ/c Hải XD  Đ/c Tuấn
5/thứ 6 Sáng: Kiểm tra trật tự đô thị
Chiều: Ra quân chấn chính trật tự đô thị trên tuyến đường Lê Duẫn. 
Đ/c Thương VH
Đ/c Chức ĐC
Đ/c Anh
 
 
6/thứ 7 Nghỉ    
7/thứ CN Ra quân làm vệ sinh môi trường Đ/c Chức Đ/c Anh
8/Thứ 2
 
 Sáng: UBND phường tổ chức giao ban
Chiều: Làm việc với tổ dân phố 3 về triển khai xây dựng vỉa hè tuyến đường Trần Phú
 
 
Đ/c Hải XD
 
9/ thứ 3  Sáng: Kiểm tra cơ sở vật chất hội quán tổ dân phố 2 chuẩn bị cho công tác thí điểm mô hình tổ dân phố điện tử. 
Chiều: Làm việc với tổ dân phố 1 về làm đường giao thông
Đ/c Thương
 
 
Đ/c Hải PĐ
 
 
Đ/c Anh
10/thứ 4  Sáng: Làm việc với đội đô thị phường
Chiều: Thành phố tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đ/c Hải XD Đ/c Tuấn
11/thứ 5  Sáng: Thường trực thành ủy tổ chức giao ban với thường trực Đảng ủy các phường xã
Chiều: Làm việc với ngân hàng về phối hợp nâng cấp rải thảm đường Nguyễn Hàng Chi
 
 
Đ/c Hải ĐC
 Đ/c Tuấn
12/thứ 6 Sáng:  Soát xét công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội khuyến học phường.
Chiều: Thành phố tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nam   
Đ/c Thương
  
Đ/c Tuấn
13/thứ 7 Nghỉ    
14/CN Nghỉ    
15/thứ 2 Nghỉ bù Giổ tổ Hùng Vương    
16/thứ 3 Sáng: Giao ban khối UBND
Chiều:  Thành phố tổ chức đối thoại giải quyết đơn thư ông Tam tổ 6     
VP Đ/c Tuấn
17/thứ 4  Sáng: Làm việc với tổ dân phố 9 về làm đường giao thông    
Chiều: Họp triển khai công tác thu thuế nhà đất đợt I/2019
Đ/c Hải XD
 
Đ/c Thảo UNT
 
Đ/c Tuấn
18/ thứ 5  Sáng: Đại Hội Hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2019-2024
Chiều: Làm việc với Hội CGC chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024
Đ/c Thương VH  Đ/c Tuấn
19/ thứ 6 Sáng: Làm việc với Tổ dân phố 8 về XD mương thoát bẩn
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố về thí điểm mô hình Tổ dân phố điện tử
   
20/thứ 7 Tổ chức thu thuế nhà đất đợt I/2019    
21/CN Nghỉ    
22/thứ 2 Sáng: Kiểm tra đất hộ gia đình bà Lý chuẩn bị cho công tác XD mương thoát bẩn ở tổ dân phố 2
Chiều: Làm việc với Tổ dân phố bàn công tác XD nhà Hội quán
Đ/c Chức ĐC
 
 
Đ/c Hải XD
Đ/c Anh
 
Đ/c Tuấn
23/ thứ 3 Sáng:  Họp tổ quản lý trật tự đô thị triển khai một số nhiệm vụ.
Chiều:  Đại hội Hội Cựu giáo chức phường nhiệm kỳ 2019-2024 
  Đ/c Tuấn
24/thứ 4  Sáng: Làm việc với Tổ dân phố 4 về XD mương thoát bẩn ngõ 11 đường Trần Phú.
Chiều: Kiểm tra vệ sinh môi trường tuyến đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Giai
Đ/c Hải XD
 
 
Đ/c Chức
 
25/thứ 5 Sáng: Họp BCH Đảng ủy
Chiều:   Họp các thành viên UBND
  Đ/c Tuấn
26/thứ 6 Sáng:   UBND tổ chức họp kiểm điểm CB,CC tháng 4 
Chiều: Đảng Ủy, MTTQ, Các đoàn thể họp kiểm điểm tháng 4
 
 VP Đ/c Tuấn
27/Thứ 7 Nghỉ    
28/CN Nghỉ    
29-30 /T2,3 Nghỉ lễ    
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ