Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh phường Trần Phú tổ chức ra mắt

Thực hiện công văn số 333/UBND-VHTT, ngày 12 tháng 2 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc thành lập Câu lạc bộ Dân ca,Ví giặm Nghệ Tĩnh ở mỗi phường, xã; ngày 19/5/2015 Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh phường Trần Phú đã được thành lập.
Câu lạc bộ đã tổ chức luyện tập, tham gia biểu diễn ở các chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập các Hội ở phường, phối hợp với UBND tham gia các cuộc thi liên hoan Dân ca ví, giặm; Ngâm Kiều, diễn trò Kiều toàn Thành phố đều đạt giải nhất toàn đoàn được Thành phố đánh gia cao.
Sau một thời gian chuẩn bị tối ngày 27 tháng 11 năm 2015 Câu lạc bộ Dân ca Ví , Giặm Nghệ tĩnh phường Trần Phú đã tổ chức ra mắt với một chương trình văn nghệ có sự đầu tư về chất lượng nghệ thuật; các tác phẩm được sưu tầm, biên soạn, viết lời mới và thể hiện chân thực qua những con người yêu những làn điệu dân ca ngọt bùi của quê hương xứ Nghệ.