Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh
Sáng nay, ngày 20/5/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh khai mạc Phiên họp Chính thức. Tham dự và chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trường đoàn Đại biểu Quốc Hội thay mặt Đoàn lãnh đạo cấp trên đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, báo cáo trước Đại hội thành quả vượt trội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định niềm tin đối với sự đổi mới của Thành phố Hà Tĩnh đồng thời chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển địa phương trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh Uỷ, Bí thư Thành uỷ thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên và khẳng định những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Kim Cự là định hướng chiến lược phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Tĩnh sẽ luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, xây dựng Thành phố Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh và Hiện Đại./.

Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP