Đại hội đại biểu MTTQ phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đại biểu MTTQ phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội đại biểu MTTQ phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong hai ngày 14 – 15/1/2019.Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Trưởng ban dân chủ pháp luật, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Mai Linh, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Trần Phú cùng 105 đại biểu chính thức của Đại hội.
     Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ phường Trần Phú đã phối hợp với chính quyền tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Trong 5 năm qua Ban vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" phường đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 22 hộ nghèo, hộ chính sách với số tiền 897 triệu đồng; hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 178 triệu..
    Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội MTTQ phường Trần Phú đã đề ra nhiệm vụ chung của MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 đó là "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó 9/9 tổ dân phố triển khai thực hiện đầy đủ 05 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa ở khu dân cư"; 100% tổ dân phố tổ chức và triển khai tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Phấn đấu và duy trì 94.5% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% các tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. 
   Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Mai Linh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà MTTQ phường Trần Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới này Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Phú cần làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình của MTTQ. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.
   Đại hội MTTQ Việt Nam phường Trần Phú đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí, bầu đoàn đại biểu di dự đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí./.

Một số hình ảnh của địa hội 


Tác giả bài viết: Ban biên tập