Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2015 Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đây là đợt học tập chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố hà Tĩnh lần thứ XX góp phần tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về phương hướng, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020 được đề ra trong Nghị quyết. Hội nghi cũng đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó giám độc Trung tâm tuyên truyền tuyên giao tỉnh nói chuyền về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian vừa qua và Chỉ thị 36 của Bộ Chính Trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tham dự hội nghị có 2828  đảng viên đến từ 9 chi bộ của 9 Tổ dân phố