Danh sách các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường Trần Phú

Để thêm thông tin cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu về hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn phường Trần Phú, BBT trân trọng giới thiệu liên kết trang tin doanh nghiệp.
http://www.thongtincongty.com/tinh-ha-tinh/thanh-pho-ha-tinh/phuong-tran-phu/?page=3
(trong danh sách có thể có các doanh nghiệp đã nghỉ hoạt động và một số doanh nghiệp mới chưa được cập nhật.

Tác giả bài viết: BBT