Đoàn thanh niên phường Trần Phú ra quân don dẹp vệ sinh môi trường

Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015, sáng ngày 14/2/2015 Đoàn thanh niên phường Trần Phú tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thu gom rác thải, cắt cỏ, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm ở đường bao phía Tây.
 
Khu vực tiến hành ra quân vệ sinh môi trường tồn đọng lượng rác thải lớn tuy nhiên với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn ĐVTN đã hoàn thành tốt công việc đề ra, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu dân cư.
Buổi ra quân đã tập hợp hơn 50 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thái độ hành vi bảo vệ, xây dựng và giữ gìn cảnh quan đô thị của thanh niên, tuyên truyền đến người dân xung quanh về quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng, đồng thời qua đó giúp ĐVTN nâng cao ý thức tích cực, tự giác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
 
BBT