Đoàn thanh niên phường Trần Phú tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng “ngày chủ nhật xanh” và chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 của BCH ĐTN phường Trần Phú. Sáng ngày 21/01/2018 Đoàn thanh niên phường Trần Phú tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, bóc dỡ quảng cáo tại các cột điện hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh - và chào đón năm mới năm Mậu Tuất 2018” với sự tham gia hơn 60 đồng chí đoàn viên đến từ 10 chi đoàn trên địa bàn phường.

    Hoạt động đã tạo môi trường để nâng cao chất lượng, tính chủ động của các chi đoàn trên địa bàn phường; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường chung.