Đoàn thanh niên với hoạt động sinh hoạt hè

Sinh hoạt hè là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cấp bộ Đoàn cơ sở . Tuy nhiên, để những buổi sinh hoạt hè thực sự hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia cần có sự đổi mới, đột phá về cả nội dung, hình thức tổ chức cũng như công tác phối hợp giữa nhà trường với địa phương.
Đoàn thanh niên với hoạt động sinh hoạt hè

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Đoàn cấp trên, kế hoạch sinh hoạt hè của Đoàn phường được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của từng Tổ dân phố. Sau khi nhận bàn giao học sinh, Đoàn phường giao các em cho cán bộ đoàn các  tổ dân phố  trực tiếp quản lý và tổ chức sinh hoạt hè. Song song với việc nhận và bàn giao học sinh về các điểm sinh hoạt tập trung, Đoàn phường cũng tổ chức tập huấn cho các cán bộ phụ trách về công tác quản lý và kỹ năng tổ chức sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
Với thời lượng 1 buổi/tuần, các nội dung sinh hoạt chủ yếu là trò chơi và hát múa tập thể... các em tham gia rất hào hứng, say mê. Ngoài ra, Đoàn còn có kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới hình thức hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu kiến thức về một số nội dung như phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Tin tưởng rằng đây sẽ là một mùa hè thực sự bổ ích đối với các em.
 
Tác giả bài viết: Trần Thị Thương