Góp sức xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Công tác hội và phong trào nông dân thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2012 – 2018 phát triển toàn diện, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn.

Sáng 15/6, Hội Nông dân TP Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự đại hội có 188 đại biểu, đại diện cho 10.298 hội viên hội nông dân trong toàn thành phố.

Góp sức xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đạiHội Nông dân TP Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác hội và phong trào nông dân thành phố đã phát triển toàn diện góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Góp sức xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đạiChủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh Trương Công Trung báo cáo tại đại hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển mạnh mẽ, thu hút được các hộ nông dân và cán bộ, hội viên tham gia.

Nhiệm kỳ 2012 – 2018, có hơn 4.200 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, hơn 8.000 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa mỗi năm; đóng góp hơn 38 tỷ đồng và 90.000 ngày công, hiến 45.510 m2 đất, xây dựng 269 mô hình kinh tế, 64 vườn mẫu…

Góp sức xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đạiĐại biểu tham thự đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, Hội Nông dân TP Hà Tĩnh đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phấn đấu hàng năm, kết nạp 250 – 300 hội viên, phấn đấu có 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng 60 – 70 vườn mẫu có thu nhập và sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ….

Góp sức xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đại188 đại biểu đại diện cho hơn 10 ngàn hội viên Hội Nông dân TP Hà Tĩnh tham dự đại hội

Đại hội đại biểu lần thứ VIII Hội Nông dân TP Hà Tĩnh đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 23 đồng chí.

 

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh