Hội nghị diển hinh tiên tiến lần thứ 3 (2010 – 2014)

Chiều ngày 24/4 UBND phường Trần phú đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 (2010 -2014). Về tham dự hội nghị có đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Dương Đình Luận – Phó Ban dân vận Thành ủy.
 
Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2010 đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong thời gian tới. Biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận những thành tích đóng góp xuất sắc  của các cá nhân, tập thể  trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội; tiêu biểu như: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Tổ dân phố 5, 6, ... Thông qua Hội nghị  rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng; kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực cho sụ phát triển của phường
 
BBT