Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 23/12/2015 Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Báo cáo viên Thành ủy triển khai những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Phương – Bí thư Đảng ủy phường báo cáo tình hình hoạt động của phường trong năm 2015, những kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016.