Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Sáng ngày 26/5 Ban xây dựng cơ sở phường Trần Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ (1989 – 2015), sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Tuân – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Lê Thanh Phác – UVBT – Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Thành phố.
Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015
   Xác định xây dựng cơ sở xã VMTD, cụm ATLC – SSCĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong 25 năm qua, Đảng ủy, UBND phường Trần Phú đã quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác.
Ban đã tham mưu cho Đảng ủy đề ra các Nghị quyết chuyên đề về QP - AN, xây dựng và cũng cố cơ sở VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng cơ sở mạnh về chính trị, phát triển kinh tế gắn với cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng phát triển văn hóa, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.
   Qua 25 năm thực hiện, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố và phát triển, các hội viên đoàn viên gương mẩu đi đầu trong các hoạt động và phong trào. Kinh tế tăng trưởng khá bình quân hàng năm tăng từ 15 – 18%, thu ngân sách năm 1994 là 3,8 tỷ đồng đến năm 2014 đạt 236 tỷ đồng;, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, từ 11% năm 1994 xuống còn 2,1% năm 2014; các công trình cơ sở ahj tầng được tập trung đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân; có 8/9 Tổ dân phố  đạt tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%.Về QP AN, 5 năm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an một lần, công tăc đăng ký, quản lý dân quan dự bị được thực hiện nghiêm túc, tổ chức tốt các đợt huấn luyện quân sự cho lực lượng nồng cốt, tuyển giao quân đạt 100% quân số theo yêu cầu. Cùng với đó, phường đã thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà chính sách, làm thủ tục truy tặng cho 5 mẹ Việt nam anh hùng; phối hợp đón nhận, tiễn đưa 11 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang Núi Nài.
    Tại hội nghị, bên cạnh nêu lên những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cơ sở phường đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn  chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 25 năm thực hiện xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC – SSCĐ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

   Tại hội nghị 15  tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC, SSCĐ, giai đoạn 1989 – 2015.


Tác giả bài viết: Trần Thị Thương