Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017
Chiều ngày 11/01/2017 UBND phường Trần Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Chính trị viên phó, BCH Quân sự Thành phố; Trung tá Nguyễn Trung Sơn – Phụ trách địa bàn phường Trần Phú; đ/c Nguyễn Đông Hưng – Phó Trưởng Công an Thành phố.
Báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2016 do đồng chí Nguyễn Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND phường trình bày tại hội nghị nêu rõ: năm 2016, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể  đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP-AN; công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP-AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là công cụ chủ yếu, lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninnh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm 2017, nhiệm vụ QP-AN  sẽ tập trung theo hướng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân  vững mạnh. Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn. Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với các chỉ thị, Nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành phố và của địa phương về nhiệm vụ QP-AN;Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đông Hưng – Phó Trưởng Công an Thành phố đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quốc phòng năm 2016 của cán bộ và nhân dân phường Trần Phú; đề nghị UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tỉnh về lĩnh vực quốc phòng,; tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc; tăng cường quản lý vũ khí và vật liệu nổ trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán Đinh Dậu.

Hội nghị đã biểu dương 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng – an ninh năm 2017