Huấn luyện dân quân

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị của tất cả các đơn vị trong toàn Thành phố. Chỉ có huấn luyện tốt, rèn luyện toàn diện thì mới có thể tạo ra sức mạnh chiến đấu thực sự cho các đơn vị.
Công tác chuẩn bị huấn luyện ngay từ đầu năm 2015 đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động thực hiện. Hệ thống giáo án, bài giảng được chuẩn bị chu đáo, bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" Chúng ta cũng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện đối với quân dự bị động viên, dân quân tự vệ, để từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của mỗi quân nhân.  Phường  đã có sự đầu tư đầu tư cả về con người và cơ sở vật chất bảo đảm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương luôn vững mạnh, làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc.


Sau 12 ngày huấn luyện tích cực, nghiêm túc; sáng 22/4/2015 lực lượng dân quân phường Trần Phú tham gia bắn đạn thật với mục đích nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trình độ kỹ thuật bắn cho lực lượng dân quân, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.. Đồng thời đây là dịp để các chiến sĩ lực lượng dân quân có cơ hội so tài, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.  Đây cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng toàn quốc vào năm 2016và đại hội Đảng.

 
BTT