Khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2017

Khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2017
Sáng ngày 4/4/2017 Ban chỉ huy quân sự phường Trần Phú tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ. Về tham dự và chỉ đạo đợt huấn luyện có đồng chí Thượng tá Lê Thanh Phác – Trưởng ban chỉ huy quân sự Thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí đã đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu, chấp hành đúng nội quy và quy chế huấn luyện, thực hiện tốt nội dung huấn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm cảnh giác cách mạng, góp phần xây dựng củng cố quốc phòng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau lễ khai mạc các đồng chí dân quân cùng tất cả các cán bộ, công chức UBND phường tham gia học tập các nội dung về pháp lệnh dân quân tự vêg, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giao của Đảng và Nhà nước, Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thi Phương – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường lên lớp.
Các đồng chí dân quân sẽ được huấn luyện các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng, thực hành tập bắn súng, ném lựu đạn xa đúng hướng. Đây là đợt huấn luyện quan trọng nhằm huấn luyện, bồi dưỡng cho Dân quân cơ động và dân quân tại chỗ nắm được những nội dung cơ bản về quân sự, giáo dục chính trị, Luật dân quân tự vệ, làm cơ sở cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.