Kỳ họp thứ 12 - HĐND phường Trần Phú khóa IV

Sáng ngày 11/01/2016 tại hội trường UBND phường Trần Phú – TP Hà Tĩnh diễn ra phiên họp thường kỳ, kỳ họp thứ 12– HĐND phường khoá IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kỳ họp diễn ra trong thời gian 1 ngày. Về dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hà Huy Lương – UVBT - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
Sau một ngày làm việc kỳ họp đã được nghe  đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo báo cáo khái quát Báo cáo  khái quát kết quả kỳ họp thứ 14– HĐND Thành phố Hà Tĩnh khóa 19.
Các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH và QPAN năm 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, ANQP năm 2016; kết quả thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, kế hoạch năm 2106. Báo cáo kết quả của HĐND năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND phường; Báo cáo của UBMTTQ về công tác tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2015.
Kỳ họp cũng đã được nghe 9 ý kiến tham luận đầy chất lượng, trọng tâm của các đại biểu, đại biểu HĐND.
Về tham dự kỳ họp H ĐND phường lần đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh gia cao những kết quả mà trong năm 2015 phường đã đạt được; đề nghị phường tiếp tục phát huy đồng thời khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản, trật tự đô thị tại tuyến đường Hồ Phí Chấn, Lê Duẩn.