Lễ phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Lễ phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
Hưởng ứng Lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chương trình sức khỏe Việt Nam và Thực hiện kế hoạch 35/UBND - VHTT ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Sáng 23/3, UBND phường Trần Phú tổ chức Lễ phát động Chương trình sức khỏe Việt Ban và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.
Đây là hoạt động hưởng ứng 73 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể thao và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946) nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập thân và giữ nước”.
Tham gia ngày chạy Olympic năm nay có hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường chạy trên một số tuyến đường chính của phường với chiều dài khoảng 1km.

Một số hình ảnh của lễ phát động:






Tác giả bài viết: Ban biên tập