Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư
Từ ngày 04 đến ngày 13/8/2017 các Tổ dân dân phố trên toàn địa bàn phường Trần Phú đã tổ chức kỷ niệm 72 năm truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2017) trong bầu không khí vui tươi, đoàn kết
Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại 72 năm truyền thống Công an nhân dân, 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá hoạt động đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các cụm dân cư trên địa bàn.
Trong năm 2017, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được cấp ủy, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các Tổ dân phố triển khai hiệu quả. Ban an ninh, tổ bảo vệ, các tổ trưởng dân phố thường xuyên phối hợp tốt các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng cảnh sát khu vực, kịp thời giải quyết các vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong thời gian tới, toàn dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác an ninh trật tự; tang cường tuyên truyền, vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động của các chi, tổ, hội đoàn thể làm tốt mô hình tự quản của nhân dân trong khu dân cư; ký kết giao ước thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tại hội nghi UBND phường và Tổ dân phố đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”