Phường Trần Phú tổ chức diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và phòng chống HIV/AIDS

       Công tác dân số và phòng chống HIV/AIDS được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên đối với phát triển kinh tế - xã hội và được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức cùng với mọi cá nhân trong xã hội tham gia. Vì vậy Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ, ngày 7/11/2017 Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội thành phố Hà Tĩnh về việc về việc Triển khai tháng hành động Quốc Gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Hôm nay UBND Phường Trần Phú Tổ chức Lễ phát động tháng hành động Quốc gia về phòng chống HIV-AIDS và tuyên truyền về công tác dân số. Theo Kế hoạch của Thành phố, sau chào cờ đầu tháng thì cả 16 phường xã trên toàn thành phố sẽ tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền tại các tuyến đường trong các phường xã.
      Sáng ngày 01/12/2017 kết thúc lễ chào cờ đầu tháng, UBND phường Trần Phú tổ chức lễ diễu hành trên các tuyến đường, ngõ phố hướng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và phòng chống HIV/AIDD năm 2017.
 
Một số hình hình ảnh của buổi diễu hành: