Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dân số KHHGĐ

Thực hiện kế hoạch số 02/KH- BCĐ, ngày 06/11/2015 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội thành phố Hà Tĩnh; Kế hoạch số 23041/KH-UBND, ngày 18/11/2015 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số (01/12 – 31/12); UBND phường Trần Phú tổ chức làm điểm lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dân số KHHGĐ vào sáng ngày 27/11/2015.
Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dân số KHHGĐ
Về tham dự lễ mít tin có bà Tống Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Lê Văn Dũng – UVTT MTTQ Thành phố; Ông Nguyễn Hữu Nam – Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ; ông Nguyễn Hữu Khánh – Đội trưởng đội điều tra TTXH về ma túy Thành phố.


Đại diện Đoàn thanh niên và Tổ dân phố đã lên phát biểu hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Sau lễ mít tin UBND phường tổ chức cho các khối tham gia cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường chính của phường.
Để tiếp tục hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm huy động sự quan tâm, tham gia cuả lãnh đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS; Tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử  với người  bị nhiễm HIV/AIDS và tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.