Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chiều, ngày 22/01/2018 Ủy ban nhân dân phường Trần Phú đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An Ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Thượng tá Lê Thanh Phác – UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố; Trung tá Lê Đăng Đỉnh- Đội trưởng Đội CSHS, Công an Thành phố
 
   Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Thanh Phác – UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố nhấn mạnh: “ Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, nhằm giữ vững  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự,  và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc, các vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn.
Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng  - An ninh năm 2017, gồm có 4 tập thể và 13 cá nhân.