ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI

Sáng ngày 30/11, Thành ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 20 ngày 20/3/2012 của BTV Tinh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Dự hội nghị có đồng chí Hà Tiến Lam – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. đồng chí Đậu Thị Thủy- Phó Bí thư TT Thành ủy; Hà Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.
à địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, quán triệt tinh thần Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, Thành ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai tuyên truyền, vận động, kiểm tra, thực hiện hiệu quả. Kết quả trong 4 năm qua thành phố đã chỉ đạo 144 thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị hành chính sửa đổi, bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong Hương ước, quy ước, nội quy, quy chế. Thành phố cũng triển khai đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Năm 2012 đến nay thành phố đã có 1150/ 3935 đám cưới, 962/2030 đám tang được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới. 36 lễ hội diễn ra đúng quy định, môi trường văn hóa, văn minh đô thị được cải thiện và khởi sắc.

                 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 20 đối với đời sống kinh tế xã hội; Chưa có chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật và nội dung Chỉ thị, quy ước, Hương ước của địa phương. Một số ít cán bộ đảng viên chưa gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, bất cập, thực hiện tốt hơn Chỉ thị 20 trong thời gian tới.

               

Hội nghị cũng tập trung triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 20; Rà soát, bổ sung nội dung vào Hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình địa phương; Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các phong trào thi đua trong xây dựng đô thị văn minh;tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm xây dựng công sở văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh sớm trở thành đô thị loại II.