Ngày chạy Olympic

Thực hiện kế hoạch số 383/UBND - VHTT ngày 03/3/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức “ Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân”, sáng ngày 21/3/2015 UBND phường Trần Phú đã tổ chức ngày chạy Olympic. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia với nhiều thành phần, lứa tuổi từ những em thiếu nhi, những đoàn viên thanh niên đến những cụ cao tuổi.

 
Qua hoạt động lần này góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân,; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

 
BBT