HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ

TPHT- Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại II. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các phường huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Từ một xã chuyển lên phường đã được gần 10 năm nay nhưng cơ sở hạ tầng ở phường Văn Yên hết sức thấp kém, nhất là hệ thống đường giao thông trong toàn phường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường Văn Yên đã tập trung tuyên truyền quán triệt nội dung xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng chương trình hành động để phấn đấu đến năm 2018, phường Văn Yên đạt các tiêu chí của phường văn minh đô thị. 

              

Đặc biệt, sau khi có Quyết định 4503 của UBND tỉnh về cho phường hưởng các cơ chế như xã trong xây dựng nông thôn mới, phường Văn Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân ở các tổ dân phố tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường giao thông . Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, phường Văn Yên đã đăng ký làm mới 5,3Km đường giao thông, với mặt đường rộng từ 3,5 đến 7m. Ngoài cơ chế hỗ trợ về xi măng của tỉnh, vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi của thành phố, phường Văn Yên huy động nhân dân đóng góp 1,2 tỷ đồng để làm đường giao thông, bình quân mỗi hộ gia đình đóng góp từ 4 đến 5 triệu đồng, thậm chí có những nơi người dân phải đóng góp gần 10 triệu đồng/hộ để làm đường giao thông. 

Còn đối với phường Trần Phú là một trong 4 đơn vị được Thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2016. Ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ phường Trần Phú đã ra Nghị quyết về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. UBND phường Trần Phú cũng đã sớm xây dựng đề án “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giao cho các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động. Đồng thời có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như thành phố quy định mỗi phường đạt chuẩn văn minh đô thị thì phải xây dựng ít nhất 2 tuyến phố văn minh nhưng đối với phường Trần Phú đã tập trung chỉ đạo xây dựng 100% tuyến phố trên địa bàn đạt tuyến phố văn minh. Để thực hiện được nội dung này, phường Trần Phú đã thành lập tổ công tác của phường tuyên truyền hướng dẫn người dân sinh sống kinh doanh buôn bán hai bên tuyến đường thực hiện việc xây dựng tuyến phố văn minh, phân định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo trật tự kỷ cương, nếp sống văn hóa văn minh đô thị. 

            

Thực hiện chủ trương xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, năm 2016, phường Trần Phú đã huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp  với số tiền trên 4,2 tỷ đồng để xây dựng một số công trình phúc lợi như Trạm y tế phường với số tiền 3 tỷ đồng do ngân hàng Nông nghiệp tỉnh tài trợ; trồng cây xanh trên các tuyến đường và bảng tuyên truyền bằng điện tử vv...

Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị thì nội dung trọng tâm đó là xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đây là tiêu chí đòi hỏi cần phải phải có nguồn lực đầu tư khá lớn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đóng một vai trò hết sức quan trọng. Ở các phường nội thành của thành phố, hầu hết các tuyến đường trước đây đã được nhựa hóa, bê tông hóa tuy nhiên các tuyến đường chủ yếu là nhỏ hẹp, đã bị xuống cấp, nhiều nơi không có mương tiêu thoát thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng, vật liệu xây dựng của tỉnh và thành phố, từ năm 2015 đến nay, các phường đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, mở rộng các tuyến đường và đóng góp kinh phí để làm đường giao thông. Trong 2 năm qua, toàn thành phố Hà Tĩnh đã làm mới, nâng cấp hàng chục Km đường giao thông trong các ngõ phố, tổ liên gia.

             

Cùng với việc huy động các nguồn lực để làm đường giao thông, nhiều tổ dân phố cũng đã phát huy tinh thần nội lực, vận động nhân dân tự đóng góp kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư như làm mương tiêu thoát bẩn, lăp đường điện chiếu sáng, lát gạch vĩa hè, xây dựng sân chơi thể thao vv... Bằng hình thức xã hội hóa này mà trong những năm qua, thành phố đã huy động được hàng chục tỷ đồng trong nhân dân để chỉnh trang đô thị, góp phần làm cho bộ mặt phố phường ngày một khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Điển hình như khối phố Hòa Linh phường Thạch Linh, từ năm 2015 đến nay, khối phố đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 400 triệu đồng để làm mới hơn 1300 m đường giao thông, 2Km đường điện thắp sáng. Hơn 150 hộ dân theo mẫu thiết kế định hình cũng đã tự bỏ ra từ 3 đến 5 triệu đồng để lát gạch vĩa hè mà không có sự hỗ trợ của nhà nước.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở thành phố Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương đơn vị, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương còn chưa quyết liệt, việc huy động nguồn lực trong nhân dân còn có nhiều hạn chế, công tác vệ sinh môi trường, trật tự kỷ cương nếp sống văn hóa văn minh còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ tài sản của công còn nhiều hạn chế. Đó là những khó khăn thách thức không nhỏ trong lộ trình xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở thành phố Hà Tĩnh.

Bài, ảnh: Đình Việt