Kế hoạch thực hiện ngày chủ nhật xanh năm 2017 trên địa bàn phường Trần Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN PHÚ
 
 
 

Số:  21 /KH-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

       Phường Trần Phú, ngày 30   tháng 3  năm 2017
                                       KẾ HOẠCH
       Thực hiện ngày chủ nhật xanh trên địa bàn phường Trần Phú
 
 
 

Thực hiện quy chế quản lý đô thị của UBDN thành phố Hà Tĩnh và việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và góp phần xây dựng Thành phố Hà Tĩnh thành đô thị loại II vào năm 2018, phường Trần Phú đẩy mạnh phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, theo đó để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn được đảm bảo, UBND phường Trần Phú lập kế hoạch thực hiện ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” với các nội dung như sau:
I/ Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội, do đó mỗi người dân đều phải có trách nhiệm tham gia làm công tác vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng đô thị ngày một văn minh và góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ, phấn đấu đến năm 2018, thành phố Hà Tĩnh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II.
2. Yêu cầu:
Để công tác đảm bảo vệ sinh mô trường trên địa bàn Phường được trong sạch, đảm bảo an toàn môi trường sống trong lành thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải chung tay, đồng sức, đồng lòng thực hiện. Mà trước hết phải bắt đầu từ các Tổ liên gia, các cụm dân cư, đến các tổ dân phố, trực tiếp chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện tốt việc ra quân đồng loạt làm vệ sinh môi trường hàng tuần, nhằm hình thành phong trào “ngày chủ nhật xanh” ngày càng đi vào nề nết, tự giác và thành một thói quen trong sinh hoạt của mỗi người dân chúng ta.
II. Đối tượng thực hiện:
Đông đảo toàn thể cán bộ và nhân dân sống, làm việc trên địa bàn phường đều phải có ý thức, trách nhiệm tham gia thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn của mình đang sinh sống và đang trực tiếp làm việc một cách có hiệu quả.
III. Nội dung thực hiện:
1. Ý nghĩa Phong trào “Ngày chủ nhật xanh là:
Là phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, đây là một hoạt động có ý nghĩa thực tiễn vừa là một biện pháp tuyên truyền có tác dụng mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giữ gìn môi trường sống của chúng ta ngày càng Xanh-Sạch-Đẹp.
2. Cách triển khai thực hiện:
Thường xuyên tuyên truyền cho đông đảo bà con nhân dân được hiểu, nhận thức đúng đắn cũng như thường xuyên tham gia công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải bằng các hình thức loa phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp của Tổ liên gia, tổ dân phố, các cuộc họp của Hội, đoàn thể để tuyên truyền cụ thể
* Ở Tổ trưởng liên gia:
- Tổ trưởng liên gia khảo sát, rà soát các vị trí, địa điểm gây ô nhiễm môi trường, rác thải bỏ không đúng quy định, vĩa hè, khu vực đất trống cỏ và cây dại mọc nhiều, các khu vực mương thoát nước bị ách tắc, hôi thối… thì chọn địa điểm để Thông báo bà con nhân dân thực hiện.
Quá trình thực hiện phải lập danh sách các hộ gia đình tham gia và các hộ gia đình không tham gia, nếu rõ lý do vắng mặt để (trừ trường hợp nếu lý do đặc biệt) tiến hành chấm điểm thi đua, bình xét cuối năm. Hộ gia đình nào vắng mặt thì tổ trưởng dân phố có hình thức xử lý. Danh sách này báo cáo cụ thể về Tổ trưởng dân phố để tổng hợp báo cáo về UBND phường làm căn cứ xếp loại gia đình văn hóa, đảng viên 76 cuối năm.
- Quá trình làm phải có kế hoạch cụ thể, phải mang tính hiệu quả cao nhất, tránh tình trạng làm hình thức.
- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, phóng uế không đúng quy định, bà con nhân dân phát hiện thì báo ngay về UBND phường để được xử phạt theo quy định của pháp luật.
- Đối với rác thải sinh hoạt của gia đình: Yêu cầu bà con nhân dân phải gom rác vào túi Nilon và phân loại rác hữu cơ và vô cơ trước khi tập kết vào thùng rác công cộng.
* Tổ trưởng dân phố:
- Tổ trưởng dân phố tổ chức họp liên đoàn các bộ và Các tổ trưởng liên gia trong tổ để Thông báo chủ trương của phường về việc ra quân thực hiện “ngày chủ nhật xanh” hàng tuần của tổ mình để đông đảo mọi ngày dân được biết và hưởng ứng sâu rộng.
- Tổ trưởng dân phố phải trực tiếp cùng Tổ trưởng liên gia khảo sát các địa điểm, các khu vực mang tính nóng bỏng, cấp bách thì làm trước rồi mới đến xử lý các điểm còn lại sau.
- Tổ dân phố phải tổng hợp nội dung thực hiện của các tổ liên gia, danh sách các hộ thực hiện và không thực hiện để có cơ sở xếp loại gia đình văn hóa và Đảng viên cuối năm.
* Ở các Cơ quan, đơn vị:
Hàng tuần tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trong và xung quanh cơ quan đợn vị mình.
II/ Nội dung triển khai thực hiện:
1.  Ở các tổ dân phố và tổ liên gia:
Bắt đầu từ ngày 30/3/2017 tổ chức họp triển khai và có kế hoạch cụ thể từng đơn vị của mình.
2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:
Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị của Phường và đến các đoàn viên, hội viên của mình thực hiện tốt kế hoạch này, để đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.
3. Công chức văn hoá xã hội:
Tuyên truyền liên tục trên hệ thống phát thanh của Phường, hệ thống bảng điện tử, trang thông tin điện tử của Phường Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường để toàn dân được biết và tham gia thực hiện.
Liên tục tuyên truyền về các văn bản pháp luật, các quy định của Thành phố trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường để từng bước làm chuyển biến nhận thức của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá văn minh đô thị.
4. Đội Quản lý trật tự đô thị Phường:
Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng quy định, các hộ gia đình rửa xe không có hố ga hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Các trường hợp thi công nhà, các công trình làm sập, hư hỏng mương thoát nước phải yêu cầu hộ gia đình xử lý kịp thời, khắc phục hậu quả. Khi thi công nhà xong phải kiểm tra yêu cầu dọn vệ sinh, rác thải.. trong quá trình xây dựng. Không được xe cở vật liệu rơi vãi dọc đường, sau khi chở xong phải phun nước hoặc có biện pháp khắc phục nếu để xem làm bẩn đường…
Các trường hợp chăn nuôi nhu Bò, Lợn… không đảm bảo điều kiện trong khu dân cư, hoặc thả rông không đúng quy định thì lập biên bản và có hình thức xử lý kịp thời, tránh tình trọng hình thức chăn nuôi thả rông gây phóng uế bừa bãi, làm hư hỏng công trình, hạ tầng kỹ thuật…
5. Công chức Địa chính Môi trường:
Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung “ngày chủ nhật xanh”. Rà soát, thống kê các địa điểm, các tuyến đường các khu vực công cộng, các ngõ phố, ngách phố cần phải tập trung nhân lực để xử lý, phối hợp với tổ trưởng dân phố để có định hướng xử lý các điểm cần ra quân. Báo cáo, đề xuất UBND phường kịp thời quá trình thực hiện.
6. Đoàn thanh niên:
Huy động lực lượng  đoàn viên tham gia tích cực cùng tổ liên gia và hỗ trợ khi địa bàn các tổ có yêu cầu lực lượng.
7. Công an Phường
- Lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp đội quản lý trật tự đô thị Phường trong các đợt ra quân xử lý vi phạm. Phối hợp với Liên đoàn cán bộ Tổ dân phố, chỉ đạo Ban bảo vệ Tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Phường.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp không có tạm trú, tạm vắng nhưng vẫn sinh sống trên địa bàn. Tránh tình trạng có sinh sống nhưng không tham gia các hoạt động, đóng đậu các nghĩa vụ theo quy định.
- Chủ đông xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường theo quy định của Pháp luật.
8. Trạm trưởng trạm y tế:
Phối hợp với các tổ dân phố xử lý tiêu độc khử trùng tại các ao hồ ô nhiễm, các bãi đất trống chưa đảm bảo vệ sinh, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
8. Hiệu trưởng Trường tiểu học, Mần non:
Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong, xung quanh trường học. Tuyên truyền, giáo dục để học sinh có ý thức bảo vệ của công, ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng. Hiểu và thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh của người dân đô thị.
9. Công Chức tài chính-Kế toán:
Xem xét hỗ trợ kinh phí và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định cho các đơn vị khi cần thiết. Đặc biệt là khi các tổ đề nghị hỗ trợ kinh phí vận chuyển rác…
Tham mưu UBND Phường trong việc huy động, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung liên quan.
10. Văn phòng thống kê:
Thống kê, nắm bắt để có hình thực khen thưởng và ký luật. Các tổ nào ra quân không tốt, không hiệu quả thì báo cáo cho lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời.
Tổ chức tổng kết sau đợt thực hiện phong trào này để đánh giá kết quả thực hiện, các mặt hạn chế để đúc rút kinh nghiệm nhằm xây dựng phong trào có hiệu quả cao nhất và có chiều sâu.
III/ Thời gian triển khai:
Bắt đầu vào ngày thứ 7, ngày 30/3/2017 tổ chức họp liên đoàn cán bộ và tổ trưởng các tổ liên gia để thông báo chủ trương và cách thực hiện. Ngày chủ nhật 9/4/2017 sẽ tiến hành đồng loạt các tổ dân phố triển khai các tổ kiên gia ra quân.  Sau đó Lặp lại nội dung trong Kế hoạch này định kỳ hàng tuần, vào các ngày chủ nhật để xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.
Trên cở sở chức trách nhiệm vụ được phân công, tham gia phối hợp trực tiếp với địa bàn được phân công tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày chủ nhật xanh. Đề nghị các tổ dân phố, các tổ liên gia, các ban ngành đoàn thể, các bộ và cá nhân thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Phòng TN-MT Thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND Phường;
- Chủ tịch, phó CT. UBND phường;
- Chủ tịch UB MTTQ; các đoàn thể;
- Trưởng các ban ngành đoàn thể, các bộ công chức, hợp đồng lao động Phường;
- Đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố, tổ trưởng liên gia trên các tổ dân phố;
- Công an phường Trần Phú;
- Hiệu trưởng trường Tiểu Học, Mầm non phường Trần Phú;
- Trạm trưởng trạm Y tế phường Trần Phú;
- Lưu Văn phòng UBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Quốc Tuấn